Góc học tâp

YTD là gì?

Câu hỏi : YTD là gì?

Trả lời:

   Nói một cách đơn giản nhất, YTD là viết tắt của Year To Date, một khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu năm đến nay. Ví dụ, nếu bạn đang đọc bài viết này vào ngày 1 tháng 7, YTD bao gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Về bản chất, YTD thay đổi hàng ngày, với một con số YTD cho trước đại diện cho thời điểm mà bạn tính toán con số đó.

Bạn đang xem: YTD là gì?

   Ngoài ra, YTD trong cơ sở kinh doanh hoặc chính phủ có thể đề cập đến năm tài chính thay vì năm dương lịch. YTD cho một năm tài chính đề cập đến giá trị của các hồ sơ tài chính của một năm được lưu giữ bắt đầu từ ngày được chọn làm ngày bắt đầu cho mỗi năm tài chính. Ví dụ, ở Việt Nam năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Cùng Ukunifair tìm hiểu về YTD nhé!

1. Cách dùng khái niệm YTD

   Nếu ai đó sử dụng YTD khi nhắc đến một năm dương lịch, ý của người đó là là khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại và ngày hiện tại. Nếu người đó sử dụng YTD khi nhắc đến một năm tài chính, điều đó có nghĩa là khoảng thời gian giữa ngày đầu tiên của năm tài chính được đề cập đến ngày hiện tại.

   Năm tài chính là khoảng thời gian kéo dài một năm nhưng không nhất thiết phải bắt đầu vào ngày 1 tháng 1. Nó được sử dụng bởi các chính phủ, tập đoàn và các tổ chức khác cho mục đích kế toán và kiểm toán bên ngoài. Ví dụ, chính phủ liên bang theo dõi năm tài chính của mình từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 và năm tài chính của Microsoft là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6. Thông thường các tổ chức phi lợi nhuận có năm tài chính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

   Thông tin tài chính của YTD rất hữu ích cho việc quản lí, vì đây là một cách tốt để kiểm tra năng lực tài chính của một công ty trên cơ sở tạm thời thay vì chờ đến cuối năm tài chính. Báo cáo tài chính của YTD được phân tích thường xuyên so với những báo cáo tài chính YTD cũ trong khoảng thời gian tương đương.

   Ví dụ: nếu năm tài chính của một công ty bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, báo cáo tài chính YTD ba tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9. Báo cáo tài chính YTD tháng 9 cho năm hiện tại có thể được so sánh với báo cáo tài chính YTD tháng 9 từ năm trước hoặc năm trước nữa, để xác định xu hướng thị trường theo đợt hoặc những bất thường khác.

2. Làm thế nào bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp?

    Bạn có thể muốn tính toán số liệu YTD cho nhiều khía cạnh kinh doanh của mình. Ví dụ, bạn có thể muốn biết bảng lương YTD mà bạn đã thanh toán cho đến nay để biết những gì sẽ xảy ra trong thời gian còn lại của năm. Hoặc, có thể bạn muốn biết chi tiêu quảng cáo tiếp thị YTD của mình để bạn có thể so sánh với mức tăng doanh thu của mình.

   Vậy, mục đích của việc tính toán số liệu YTD là gì? Đó là thiết lập một khoảng thời gian để so sánh với các số liệu khác trong cùng khoảng thời gian đó. Chi tiêu cho quảng cáo YTD chỉ hữu ích nếu bạn so sánh nó với mức tăng doanh thu trong cùng một khoảng thời gian. Bảng lương YTD so với doanh thu chỉ hữu ích nếu bạn đã tính toán cả hai trong cùng một khoảng thời gian.

    Trước tiên, hãy xác định khía cạnh nào bạn muốn tính toán số liệu YTD của mình. Nếu đó là bảng lương, bạn sẽ cần làm tròn số liệu bảng lương của mình vào đầu năm. Nếu đó là lợi nhuận hoặc doanh thu, bạn sẽ cần cung cấp số liệu tài chính của mình. Tuy nhiên, bất kể bạn đang tính toán gì, điều quan trọng là bạn phải xác định khoảng thời gian mà YTD của bạn bao gồm.

    Công ty của bạn có sử dụng năm dương lịch để phân loại YTD không? Nếu vậy, hãy sử dụng các số liệu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 để tính toán. Nếu bạn sử dụng một số phân loại khác của YTD, chẳng hạn như năm tài chính, hãy đảm bảo rằng các số liệu của bạn có ngày bắt đầu thích hợp, đặc biệt nếu bạn muốn so sánh hai số liệu với nhau trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi bạn đã xác định đúng ngày đầu năm và thu thập số liệu của mình, đã đến lúc bắt đầu tính toán.

   Tính toán YTD tương đối đơn giản – trên thực tế, một phần khó khăn nằm ở việc thu thập các số liệu chính xác và đảm bảo chúng bao gồm các khoảng thời gian thích hợp. Bạn chỉ phải thêm số liệu cho mỗi tháng trong năm, cộng với số tiền cho tháng hiện tại cho đến nay. Nếu bạn chọn tính toán YTD kết thúc vào một ngày nhất định khác với ngày hôm nay, bạn phải ghi chú như vậy.

    Tính toán YTD cho năm dương lịch hiện tại bắt đầu vào tháng Một. Ví dụ, lợi nhuận YTD tính đến ngày 15 tháng 3 cho một công ty kiếm được 400 triệu vào tháng Giêng, 300 triệu trong tháng Hai, 500 triệu vào tuần đầu tiên trong tháng Ba và 500 triệu vào tuần thứ hai trong tháng Ba, cộng với 75 triệu vào ngày 15 tháng Ba giống như sau:

Lợi nhuận tháng 1 + lợi nhuận tháng 2 + (tuần 1 tháng 3 + tuần 2 tháng 3 + lợi nhuận tháng 3 còn lại) = lợi nhuận YTD

Hoặc là,

400 + 300 + 500 + 500 + 75 = Lợi nhuận YTD là 1 tỷ 775 triệu

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button