Góc học tâp

Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay?  

Trả lời:

     Sau khi thành lập vào ngày 02/9/1945, nhất là sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954, Việt Nam lựa chọn mô hình phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

     Xuất phát điểm của nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, nên sự nghiệp xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp và không thể tránh khỏi một số trì trệ nhất thời, thậm chí là sai lầm nhất thời.

Bạn đang xem: Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay?

     Kinh nghiệm chỉ rõ, lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất bị lạc hậu mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ và có những yếu tố đi quá xa so với lực lượng sản xuất.

     Tình hình thực tế nước ta đòi hỏi phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn.

     Để xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, chúng ta chủ trương xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất để xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội.

     Từng bước xã hội hóa xã hội chủ nghĩa, quá trình đó được thực hiện không phải bằng gò ép, mệnh lệnh hành chính mà được thực hiện từng bước thông qua sự hỗn hợp các hình thức sở hữu, hình thức kinh doanh như công ty cổ phần (Vingroup, FPT, FLC, Thaco…), chủ nghĩa tư bản Nhà nước (Viettel, VNPT, Mobifone, Vinamilk…), các hình thức hợp tác xã, doanh nghiệp FDI (Toyota Việt Nam, Big C…)…

     Chúng ta chỉ bỏ qua những gì của xã hội cũ không còn phù hợp, không đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội; chủ trương thực hiện sự chuyển hóa cái cũ thành cái mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Quá trình vận dụng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ở nước ta sẽ là một quá trình rất lâu dài, qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng các chiến lược mà còn phải thông qua các kế hoạch, biện pháp cụ thể ở từng giai đoạn.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button