Góc học tâp

Vai trò của giá trị thặng dư?

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi “Vai trò của giá trị thặng dư?” cùng với kiến thức mở rộng về giá trị thặng dư là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi: Vai trò của giá trị thặng dư?

– Quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản, là động lực của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

– Trong nền kinh tế, việc tạo ra giá trị thặng dư về lâu dài sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tổ chức, công ty, doanh nghiệp hay thậm chí là của một quốc gia.

Bạn đang xem: Vai trò của giá trị thặng dư?

– Bên cạnh đó, việc tạo ra giá trị thặng dư sẽ giúp doanh nghiệp có được một nguồn tiền ổn định để đầu tư vào trang thiết bị, vật chất, từ đó hỗ trợ được và tiết kiệm sức lao động của công nhân.

– Không những thế, nguồn tiền của một doanh nghiệp càng ổn định thì chế độ lương thưởng của nhân viên sẽ trở nên hấp dẫn và xứng đáng với sức lao động của họ hơn.

Bổ sung thêm kiến thức cùng Ukunifair thông qua bài mở rộng về giá trị thặng dư nhé!

Kiến thức mở rộng về giá trị thặng dư

1.Giá trị thặng dư là gì?

– Giá trị thặng dư (surplus value) là mức độ dôi ra khi lấy mức thu của một đầu vào nhân tố trừ đi phần giá cung của nó. D.Ricardo đã lấy ví dụ về việc nộp tô cho chủ đất sở hữu những miếng đất màu mỡ

– Mác đã nghiên cứu giá trị thặng dư dưới giác độ hao phí lao động, trong đó công nhân sản xuất ra nhiều giá trị hơn chi phí trả cho họ – yếu tố bị quy định bơi mức tiền lương tối thiểu chỉ đủ để đảm bảo cho họ tồn tại với tư các người lao động. Theo Mác, sự bóc lột công nhân chỉ có thể được loại trừ nếu nhà tư bản trả cho họ toàn bộ giá trị mới được tạo ra

– A.Marshall cho rằng xét về bản chất, thì tất cả các khoản thu nhập nhân tố cao hơn chi phí nhân tố đều là bán tô trong ngắn hạn. Cho nên theo ông, khi không có các cơ hội khác để một nhân tố sản xuất lựa chọn, thì toàn bộ phần thường dành cho nó đều là giá trị thặng dư.

[CHUẨN NHẤT] Vai trò của giá trị thặng dư?

– Hiện có 2 phương pháp chủ yếu để thu được giá trị thặng dư:

+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư bằng cách kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không đổi.

+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách hạ thấp giá trị sức lao động nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên trong điều kiện ngày lao động, cường độ lao động không đổi.

– Giá trị thăng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư thu được do các xí nghiệp sản xuất có giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội, khi bán hàng hoá theo giá trị xã hội, sẽ thu được một số giá trị thặng dư vượt trội so với các xí nghiệp khác . Giá trị thặng dư siêu ngạch = Giá trị xã hội của hàng hóa – Giá trị cá biệt của hàng hóa. Giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối; là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất lao động.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thặng dư bao gồm:

[CHUẨN NHẤT] Vai trò của giá trị thặng dư? (ảnh 2)

– Năng suất lao động: là số lượng sản phẩm đươc người lao động sản xuất ra trong một đơn vị thời gian.

– Thời gian lao động: là khoảng thời giờ lao động cần phải tiêu tốn để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội, với một trình độ trang thiết bị bình thường, với một trình độ thành thạo bình thường và cường độ lao động bình thường trong xã hội ở thời điểm đó.

– Cường độ lao động: là sự hao phí sức trí óc (thần kinh), sức bắp thịt của người lao động trong sản xuất trong một đơn vị thời gian hoặc kéo dài thời gian sản xuất, hoặc cả hai cách đó.

– Công nghệ sản xuất

– Thiết bị, máy móc

– Vốn

– Trình độ quản lý

3. Công thức tính giá trị thặng dư

– Công thức tính giá trị thặng dư là m’ = m/v * 100%

– Trong đó:

+ m’ là tỷ suất giá trị thặng dư.

+ m là giá trị thặng dư.

 +v là tư bản khả biến.

– Ngoài ra, còn có một công thức khác là: m’ = t’/t * 100%.

– Trong đó:

+ m’ là tỷ suất giá trị thặng dư.

+ t’ là thời gian lao động thặng dư.

+ t là thời gian lao động cần thiết.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button