Góc học tâp

Trình bày các bước trong quy trình KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

Trình bày các bước trong quy trình KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

Trả lời:

– Bước 1: Xác định mục tiêu, loại hình mức độ đánh giá

Bạn đang xem: Trình bày các bước trong quy trình KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

– Bước 2: Xác định thời điểm đánh giá

– Bước 3: Xác định nội dung, cấu trúc, thành tố cần đánh giá

– Bước 4: Xác định phương pháp đánh giá

– Bước 5: Xác định công cụ đánh giá

– Bước 6: Xác định người thực hiện đánh giá

– Bước 7: Xác định phương thức xử lí, phân tích dữ liệu thu thập, đảm bảo chất lượng đánh giá

– Bước 8: Tổng hợp kết quả viết thành báo cáo

– Bước 9: Xác định phương thức công bố, phản hồi kết quả

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button