Góc học tâp

Trích dẫn tài liệu tham khảo theo AMA

AMA là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này. Cùng Ukunifair tìm hiểu về “Trích dẫn tài liệu tham khảo theo AMA” nhé!

1. Tham chiếu AMA là gì?

– Tham khảo AMA (Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ) là một hệ thống cho phép các tác giả học thuật chỉ ra nơi mà tác phẩm của tác giả khác đã đóng góp hoặc hỗ trợ cho một phát hiện hoặc lý thuyết trong tác phẩm của họ. Kiểu tham chiếu AMA được Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ấn phẩm của họ. Phong cách này hiện đang được sử dụng rộng rãi và có một số biến thể cho các trường đại học và ấn phẩm khác nhau.

– Trích dẫn và tài liệu tham khảo là hai phần cần thiết để tham khảo AMA. Trích dẫn nên được tìm thấy trong văn bản, và tài liệu tham khảo đầy đủ nên được tìm thấy trong danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài nghiên cứu. Cả hai thành phần được liên kết bởi một số, được xác định theo thứ tự xuất hiện trong văn bản (bắt đầu bằng 1, sau đó 2, v.v.).

Bạn đang xem: Trích dẫn tài liệu tham khảo theo AMA

2. Định dạng trích dẫn AMA

– Giống như các hướng dẫn được đặt ra cho các kiểu trích dẫn APA hoặc CSE, trích dẫn AMA tuân theo một bộ hướng dẫn rất cụ thể để đảm bảo rằng các tác giả không chỉ trích dẫn rõ ràng bất kỳ tài liệu tham khảo nào mà họ có thể đã sử dụng trong nghiên cứu của mình mà còn cung cấp tín dụng và công nhận rõ ràng cho thực tế là họ có thể đang sử dụng tác phẩm của người khác để ngăn chặn hành vi đạo văn.

– Trong lịch sử, các nhà văn và biên tập viên được yêu cầu tuân thủ một số nguyên tắc nghiêm ngặt. Tuy nhiên, gần đây hơn, để bắt kịp với công nghệ tiên tiến, một số nhà phát triển đã tạo ra các công cụ trích dẫn trực tuyến để tự động hóa quá trình trích dẫn. Các trình xử lý văn bản phổ biến, như Microsoft Word, hiện nay đều bao gồm trình tạo trích dẫn tích hợp có thể được điều chỉnh để tự động nhập trích dẫn có liên quan và các trang tham chiếu tương ứng.

3. Hướng dẫn trích dẫn AMA

– Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã tạo ra một hướng dẫn phong cách để đảm bảo tính nhất quán trong trích dẫn, AMA Manual of Style: Hướng dẫn cho tác giả và biên tập viên. Bây giờ trong 10 của nóNS ấn bản, hướng dẫn phong cách chỉ định cách các tác phẩm khác nhau phải được trích dẫn, dựa trên phương tiện mà tác phẩm gốc được lấy từ đó.

– Như một vấn đề thực tiễn tốt, hướng dẫn trích dẫn AMA chỉ rõ rằng bất cứ khi nào người viết sử dụng ý tưởng của người khác trong bài viết của họ, điều tối quan trọng là họ phải thừa nhận nguồn gốc một cách hiệu quả. Điều này áp dụng cho hầu hết các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài luận và bài báo, báo cáo phòng thí nghiệm khoa học, áp phích, bài thuyết trình, bài đăng trên blog và hơn thế nữa. Bạn thậm chí có thể thấy các ví dụ về kiểu trích dẫn AMA trong sách giáo khoa!

Ví dụ, các tham chiếu trích dẫn sau đây được lấy trực tiếp từ AMA Manual of Style: Hướng dẫn cho tác giả và biên tập viên

– Trích dẫn bên trong nội dung của một bài báo hoặc bài báo văn học

+ Mỗi nguồn nên được trích dẫn theo thứ tự số, sử dụng số Ả Rập. Các số Ả Rập, cho tất cả các ý định và mục đích, là những con số mà hầu hết mọi người sử dụng hàng ngày – 1,2,3. Mặt khác, chữ số La Mã hoàn toàn khác nhau – I, II, III – và có ý nghĩa khác nhau, chúng không nên được sử dụng cho mục đích trích dẫn.

+ Những con số này phải được đặt ở bên ngoài dấu chấm và dấu phẩy, hoặc ở bên trong dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. Ví dụ được liệt kê bên dưới. Trong trường hợp có nhiều trích dẫn, dấu phẩy của một khoảng trắng sẽ nằm ngay giữa mỗi số và một chuỗi đóng phải được nối bằng dấu gạch ngang.

Ví dụ về trích dẫn số: Tổ chức Y tế Thế giới đã hoàn thành việc xem xét các quy định.

4. Trích dẫn được đánh số trong văn bản

– Khi bạn trích dẫn hoặc diễn giải  từ một nguồn (sách, bài báo hoặc trang web) trong bài báo của mình, bạn cần chèn trích dẫn trong văn bản. 

– AMA yêu cầu rằng các trích dẫn trong văn bản phải được trích dẫn bằng số theo thứ tự liên tiếp bằng cách sử dụng các chữ số Ả Rập viết trên.

– Sử dụng các chữ số bên ngoài dấu chấm và dấu phẩy.  

+ Trong một báo cáo gần đây, 1 chuyên gia đã nhận định rằng trái đất hình tròn.

Nhiều nguồn có thể được trích dẫn cùng nhau.

+ Các báo cáo khác 2,3  khuyên bạn nên ăn rau bina và cam.

Thêm số trang vào trích dẫn trực tiếp. Đặt số trang trong ngoặc đơn sau số trích dẫn.

+ “.. và ngôi nhà của những người dũng cảm.” 

Bạn có thể tạo một chữ số trên trong Word bằng cách đánh dấu số mong muốn và nhấp vào nút trên trong phần Phông chữ ở đầu màn hình.

5. Trích dẫn sách AMA

– Trích dẫn sách gần như không đơn giản như trích dẫn bài báo, định dạng chính xác được sử dụng phụ thuộc phần lớn vào một số yếu tố khác nhau, chẳng hạn như số lượng tác giả, có biên tập viên hay không, có thể có bao nhiêu phiên bản, nếu sách được tạo ra bởi một tổ chức và ngay cả khi trích dẫn có phải từ một chương cụ thể hay không hoặc liệu nó có được tìm thấy trực tuyến hay không.

– Liệt kê bên dưới, bạn sẽ tìm thấy một số ví dụ khác nhau, nếu phương pháp bạn cần không được liệt kê ở đây, bạn có thể xem lại Sổ tay hướng dẫn về phong cách của AMA Trực tuyến.

Sách chỉ có một tác giả duy nhất:

+ Tác giả Họ Tên đầu tiên. Tên sách. Vị trí: Tên nhà xuất bản; ngày công bố.

+ Thí dụ: Jones A. Đất trước khi thời gian. Flint, MI: Saunders Elsvier; 1998

Sách có từ hai đến sáu tác giả:

+ Tác giả A, Tác giả B, Tác giả C. Tên sách. Vị trí: Tên nhà xuất bản; ngày công bố.

+ Thí dụ: Jones A, Jones B. Đất trước khi thời gian. Flint, MI: Saunders Elsvier; 1998

Sách có bảy tác giả trở lên:

+ Tác giả A, Tác giả B, Tác giả C, et al. Tên sách. Vị trí: Tên nhà xuất bản; ngày công bố.

+ Thí dụ: Jones A, Jones B, Jones C, et al. Đất trước khi thời gian. Flint, MI: Saunders Elsiver; 1998

Trích dẫn một chương trong ấn phẩm trực tuyến hoặc sách điện tử:

+ Tác giả Họ Tên đầu tiên. Tên chương. Trong: Biên tập viên. Tiêu đề của sách điện tử. Dựa trên: [chi tiết liên quan đến ấn bản trở lên]. 

+ Thí dụ: Jones A. Mấy giờ rồi. Trong: Saunders Press. Đất trước khi thời gian. Dựa trên: Saunders Press. Vùng Đất Mà Thời Gian Đã Quên. 

Trích dẫn tham chiếu đến một cuốn sách đã chỉnh sửa:

+ Người biên tập Họ Tên ban đầu, ed. Tên sách. Vị trí: Tên Nhà xuất bản; ngày công bố.

+ Thí dụ: Jones A, ed. Đất trước khi thời gian. Flint, MI: Saunders Press: 2003

Trích dẫn tham chiếu đến một chương trong sách đã chỉnh sửa:

+ Tác giả Họ Tên đầu tiên. Tên chương. Trong: Tên người biên tập, ed. Tên sách. Vị trí: Tên nhà xuất bản; ngày xuất bản: trang.

+ Thí dụ: Jones A. Vùng đất đã quên thời gian. Trong: Sanders, ed. Đất trước khi thời gian:Trái đất. Đá lửa, MI. Minuteman Press; 

+ Các nguyên tắc AMA khác nhau tùy thuộc vào nguồn, có rất nhiều tài nguyên, pdf và powerpoint miễn phí có sẵn trực tuyến để giúp bạn với các kiểu trích dẫn AMA.

6. Trang tham khảo AMA mẫu

– Cornwall MW, Harris JH, Nyre E. Sổ tay hình ảnh cho các nhà vật lý trị liệu. Wolters Kluwer Health; Năm 2015.

– Rolf C. Sổ tay Chấn thương Thể thao: Chẩn đoán và Xử trí. A&C Đen; 2007. 

– Nâu CJ, Lũ lụt KL. Hạn chế vận động ở bệnh nhân lớn tuổi: Một đánh giá lâm sàng. JAMA. 2013

– Smith JM, Sullivan SJ, Baxter GD. Liệu pháp xoa bóp: Không chỉ là một phương thức. J Phys Ther. 2010. Xuất bản tháng 7 năm 2010. 

– Người lớn cần hoạt động thể chất bao nhiêu? Trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. 

7. Một vài từ kết luận

– Phong cách trích dẫn AMA thường thấy nhất trong cộng đồng y tế, khi trích dẫn các công trình trên tạp chí, bài báo, nghiên cứu hoặc bài báo trong phòng thí nghiệm và sách giáo khoa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không thể được đưa vào học viện thông thường. Bất cứ khi nào một người viết một bài báo sử dụng tài liệu nguồn, hoặc trích dẫn trực tiếp, từ một đoạn văn bản mà họ không viết ban đầu – tác phẩm đó phải được trích dẫn thích hợp để cung cấp tín dụng thích hợp cho tài liệu gốc.

– Mặc dù tương tự như APA và các kiểu trích dẫn khác, kiểu trích dẫn AMA có bộ quy tắc định dạng rất cụ thể của riêng nó. Trước hết, hãy luôn kiểm tra và sau đó kiểm tra lại công việc của bạn, và khi nghi ngờ, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc một nguồn đáng tin cậy khác để được giải thích thêm về cách định dạng tốt nhất công việc của bạn. Những điều cần nhớ bao gồm:

+ Chính tả – Hãy nhớ luôn sử dụng chính tả và ký hiệu giống hệt nhau như chúng được sử dụng trong tài liệu nguồn. Ví dụ: Xương & Canxi KHÔNG giống với Xương và Canxi.

+ Dấu câu – Không chỉ chú ý đến dấu câu được sử dụng trong tài liệu nguồn mà còn cả các yêu cầu về dấu câu như được nêu trong hướng dẫn.

+ Viết hoa, phông chữ đậm, in nghiêng – Đảm bảo rằng bạn hiểu những gì cần viết hoa, những gì nên in nghiêng, v.v.

+ Giãn cách – Danh sách tham chiếu nên có khoảng cách đơn, nhưng còn phần nội dung tác phẩm của bạn hoặc các phần tử khác của văn bản thì sao?

+ Viết tắt – Có những ngoại lệ đối với quy tắc viết tắt. Ví dụ, tiêu đề của các Tạp chí phải được viết tắt. Bạn có thể tìm kiếm các từ viết tắt của tiêu đề trong Danh mục NLM.

– Trích dẫn thích hợp công việc của bạn là rất quan trọng. Nếu không làm như vậy, bạn có nguy cơ bị buộc tội đạo văn. Trong hầu hết các cơ sở giáo dục, điều này bị nghiêm cấm rõ ràng bởi điều được gọi là cam kết ‘liêm chính’ và có khả năng bị điểm trượt tự động, hoặc tệ hơn – bị đuổi học.

– Nếu bạn không biết cách trích dẫn nguồn của mình một cách chính xác, có một số tài nguyên và ứng dụng trực tuyến sẽ hướng dẫn bạn. Hoặc bạn có thể hỏi giáo sư hoặc thủ thư của bạn để làm rõ thêm.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button