Góc học tâp

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Bài 2: Yêu thương con người

Câu 1: Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?

A. Yêu thương con người.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 2 (có đáp án)

B. Giúp đỡ người khác.

C. Thương hại người khác.

D. Đồng cảm và thương hại.

Câu 2: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?

A. Mọi người yêu quý và kính trọng.

B. Người khác nể và yêu quý.

C. Mọi người coi thường.

D. Mọi người xa lánh.

Câu 3: Lòng yêu thương con người

A. xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng. 

B. xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn.

C. hạ thấp giá trị của những người được giúp đỡ.

D. làm những điều có hại cho người khác.

Câu 4: Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Làm những điều mình thích cho người khác.

B.  Sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 

C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.

D. Mục đích sau này được người đó trả ơn.

Câu 5: Yêu thương con người là gì?

A. Quan tâm người khác.

B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.

D. Cả A,B,C.

Câu 6: Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.

B. Mục đích sau này được người khác trả ơn.

C. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

D. Làm những điều bất lợi cho người khác.

Câu 7:  Ý nghĩa của lòng yêu thương con người là

A. góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn. 

B.  làm cho mối quan hệ của con người thêm gần gũi, gắn bó. 

C. giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn. 

D. cả A, B, C.

Câu 8: Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

B. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

C. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ.

D. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm.

Câu 9:  Biểu hiện của lòng yêu thương con người là

A. hi sinh quyền lợi của mình vì người khác. 

B. sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 

C. tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

D. cả A, B, C.

Câu 10: Một trong những biểu hiện của lòng yêu thương con người là

A. hi sinh quyền lợi của mình vì người khác. 

B.  mục đích sau này được người đó trả ơn.

C. hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.

D. làm những điều mình thích cho người khác.

Câu 11: Lòng yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?

Mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống. 

B. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

C. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.

Câu 12:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người?

A. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.

B.  Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

C. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn. 

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.

Câu 13:  Biểu hiện của lòng yêu thương con người là

A. biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

B. sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 

C. tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

D. cả A, B, C.

Câu 14:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người?

A. Làm cho mối quan hệ của con người thêm gần gũi, gắn bó. 

B.  Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

C. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.

Câu 15:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người?

A. Góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn. 

B.  Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

C. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.

Câu 16:  Yêu thương con người là truyền thống

A. quý báu của dân tộc. 

B. cần được giữ gìn.

C. cần được phát huy.

D. Cả A, B, C.

Câu 17: Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường và của lớp. 

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 18: Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói đến điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 19: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. 

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 20: Câu tục ngữ: “Kính già, già để tuổi cho” nói đến điều gì?

A. Lòng yêu thương con người.

B. Tinh thần học hỏi.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính kiêm nhường.

Câu 21: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn. 

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 22: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

A. Đức tính chăm chỉ.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Tinh thần đoàn kết.

Câu 23: Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết.

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 24: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Yêu thương con người là truyền thống quý báu cần được giữ gìn và phát huy.

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 25: Câu tục ngữ: “Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ” nói đến điều gì?

A. Tinh thần xây dựng.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính kiên trì.

Câu 26: Hành động nào không biểu hiện lòng yêu thương con người?

A. Quyên góp sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ lụt.

B. Chăm sóc, quan tâm ông bà, bố mẹ, anh chị em của mình khi bị ốm đau.

C. Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp và trong trường.

D. Bao che cho hành động sai trái của bạn bè chơi thân với mình trong lớp.

Câu 27: Câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” nói đến điều gì?

A. Tinh thần siêng năng.

B. Tinh thần xây dựng.

C. Lòng yêu thương con người.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 28: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?

A. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.

B. Gặt lúa giúp gia đình người già neo đơn.

C. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn.

D. Cả A ,B, C.

Câu 29: Câu tục ngữ: “Chị ngã, em nâng” nói đến điều gì?

A. Tinh thần chị em.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 30 : Hành động nào là biểu hiện không yêu thương con người?

A. Đánh chửi bố mẹ.

B. Đánh thầy giáo.

C. Đánh bạn cùng lớp.

D. Cả A, B, C.

Câu 31: Câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách” nói đến điều gì?

A. Tinh thần chăm chỉ.

B. Đức tính kiên trì.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 32: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?

A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 33: Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, giết người chúng ta cần phải làm gì?

A. Lên án, tố cáo.

B. Làm theo.

C. Không quan tâm.

D. Nêu gương.

Câu 34: Câu tục ngữ: “Nhường cơm, sẻ áo” nói đến điều gì?

A. Tinh thần kỷ luật.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần xây dựng.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 35: Hành động của một người khi đi trên xe, đã nhường ghế cho phụ nữ mang thai, hoặc em nhỏ thể hiện điều gì?

A. Đức tính cần kiệm.

B. Thể hiện cá tính.

C. Tinh thần kỷ luật.

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 36: Câu tục ngữ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” nói đến điều gì?

A. Lòng yêu thương con người.

B. Tinh thần cần cù.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 37: Hành vi nào sau đây không thể hiện tình yêu thương con người? 

A. Cả lớp tới thăm hỏi, động viên khi H bị ốm.

B. L thường xuyên giảng bài cho bạn A.

C. K thường tụ tập bạn bè xấu đánh nhau.  

D. A luôn giúp đỡ người khác, khi họ khó khăn.

Câu 38: Câu tục ngữ: “Chia ngọt sẻ bùi” nói đến điều gì?

A. Tinh thần cần kiệm.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính siêng năng.

Câu 39: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?

A. Thương người như thể  thương thân.

B. Lá lành đùm lá rách.

C. Kính lão đắc thọ.

D.  Cả A, B, C.  

Câu 40: Câu tục ngữ: “Máu chảy ruột mềm” nói đến điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 41: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người?

A. Thương người như thể  thương thân.

B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

C. Yêu nhau chín bỏ làm mười.

D. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

Câu 42: Câu tục ngữ: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” nói đến điều gì?

A. Tinh thần thương hại.

B. Tinh thần đồng loại.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 43: Khi đi xe buýt bạn A thấy một phụ nữ mang thai, trông cô ấy rất mệt mỏi. Vì xe rất đông, cô ấy lên sau nên không có chỗ ngồi. Thấy vậy, bạn A đã nhanh chóng nhường ghế cho cô ấy. Việc làm của bạn A thể hiện điều gì?

A. Thích thể hiện mình trước đông người.

B. Muốn được mọi người trên xe khen mình.

C. Tinh thần tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

D. Lòng yêu thương con người của bạn ấy.

Câu 44: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường.

Câu 45: Trên đường đi học về B thấy có một em bé đang khóc tìm mẹ. Thấy vậy, bạn B liền lại dỗ em không khóc nữa và hỏi nguyên nhân tại sao… Sau khi nghe em bé kể, thì B biết em bé bị lạc mất mẹ. Bạn B đã nhanh chóng dẫn em đến đồn công an gần nhất, để nhờ các chú công an tìm mẹ cho em bé. Hành vi của bạn B thể hiện điều gì?

A. Thích thể hiện mình trước đông người.

B. Muốn được các chú công an khen mình.

C. Làm vậy để bố mẹ em bé trả ơn cho mình.

D. Lòng yêu thương con người của bạn ấy.

Câu 46: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?

A. Lòng yêu thương mọi người.

B. Tinh thần đoàn kết.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng trung thành.

Câu 47: Vào lúc rảnh rỗi, A thường sang nhà B dạy bạn B học. Vì bạn B là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn A là người như thế nào?

A. A là người có lòng tự thương hại bạn bè.

B. A là người có lòng yêu thương mọi người.

C. A là người sống giản dị, kiêm tốn.

D. A là người trung thực, tiết kiệm.

Câu 48: Trên đường đi học về L trông thấy có một bà cụ đang loay hoay tìm cách sang đường. Thấy vậy, bạn L liền lại chỗ bà cụ, dẫn bà qua đường an toàn rồi mới yên tâm chào bà ra về. Hành vi của bạn L thể hiện điều gì?

A. Thể hiện mình hiểu biết luật lệ giao thông.

B. Muốn được bà cụ trả ơn cho mình.

C. Làm vậy để chứng tỏ mình trước mọi người.

D. Lòng yêu thương con người của bạn ấy.

Câu 49: Nhà trường phát động ủng hộ đồng bào bão lụt, bạn K đã gom lại sách cũ, đồng thời còn lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đem ủng hộ. Hành vi của bạn K thể hiện điều gì?

A. Lòng yêu thương mọi người.

B. Tinh thần đoàn kết.

C. Tinh thần tiết kiệm.

D. Lòng trung thành.

Câu 50: Anh H và anh T là hai bạn học cùng lớp. Nhưng anh T không may bị tật bẩm sinh, đi lại rất khó khăn. Anh H đã nguyện làm đôi chân cho anh T, bằng việc liên tục mười năm trời cõng anh T tới trường. Khi đăng kí thi đại học anh H chọn Đại học Y với ước mơ chữa lành đôi chân cho bạn mình là anh T và những người nghèo khổ khác. Hành vi của anh H thể hiện điều gì?

A. Thể hiện mình là người rất hiểu chuyện.

B. Muốn được bạn và gia đình bạn trả ơn.

C. Làm vậy để chứng tỏ mình trước thầy cô.

D. Lòng yêu thương con người của anh H.

Câu 51: Ngày mai, lớp của T đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng mang đi. Việc làm đó của T thể hiện điều gì?

A. T là người tự lập.

B. T là người ỷ lại.

C. T là người tự tin.

D. T là người tự ti.

Câu 52: L luôn tự dọn dẹp phòng riêng, giặt quần áo của mình mà không cần bố mẹ nhắc nhở. Việc làm đó của L thể hiện đức tính nào dưới đây?

A. Tự lập.

B. Ỷ lại.

C. Tự tin.

D. Tự ti.

Câu 53: Nick Vujicic – người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?

A. Tự lập.

B. Tự do.

C. Tự tin.

D. Khiêm tốn.

Câu 54: Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì?

A. H là người tự lập.

B. H là người ỷ lại.

C. H là người tự tin.

D. H là người tự ti.

Câu 55: Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó G không chịu suy nghĩ liền lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính gì?

A. Tự lập.

B. Tự do.

C. Tự tin.

D. Khiêm tốn.

Câu 56: X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc X thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm tra. Việc làm này của X thiếu đức tính gì?

A. Tự lập.

B. Tự do.

C. Tự tin.

D. Khiêm tốn.

Câu 57: Bạn A học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Bạn A là người ỷ lại.

B. Bạn A là người ích kỷ.

C. Bạn A là người tự lập.

D. Bạn A là người vô trách nhiệm.

Câu 58: Cô giáo giao nhiệm vụ làm việc nhóm nhưng S không tự giác làm việc của mình được phân công mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. Việc làm này của S chưa thể hiện đức tính gì sau đây?

A. Tự lập.

B. Tự do.

C. Tự tin.

D. Khiêm tốn.

Câu 59: K luôn nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa, nên giờ tớ chỉ việc ăn và chơi”. Vì thế kết quả học tập của K rất thấp, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Việc làm này của K thể hiện bạn là người như thế nào?

A. Bạn K là người ỷ lại.

B. Bạn K là người ích kỷ.

C. Bạn K là người tự lập.

D. Bạn K là người tự tin.

Câu 60: Bác Hồ ra đi cứu nước bằng đôi bàn tay trắng. Bác một mình bôn ba, bươn chải ở nước ngoài. Bác tự học ngoại ngữ, tự đi làm nuôi sống bản thân. Ngay cả sau này, khi đã trở thành lãnh tụ của dân tộc. Bác vẫn tự mình làm tất cả. Từ trồng rau, nuôi cá…cho đến mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Bác đều tự lo liệu mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Việc làm này, thể hiện đức tính nào của Bác?

A. Bác là người vĩ đại.

B. Bác là người tự lập.

C. Bác là một anh hùng.

D. Bác là người khiêm tốn.

Đáp án:

1.A

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.A

11.A

12.C

13.D

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.A

20.A

21.A

22.B

23.D

24.A

25.B

26.D

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.A

37.C

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.D

44.C

45.D

46.A

47.B

48.D

49.A

50.D

51.B

52.A

53.A

54.A

55.A

56.A

57.A

58.A

59.A

60.B

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button