Góc học tâp

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Câu 1: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Có thêm kinh nghiệm.                               

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1 (có đáp án)

B. Có thêm tiền tiết kiệm.

C. Có rất nhiều bạn bè.                                   

D. Không phải lo về việc làm.

Câu 2: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?

Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.

B. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

D. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.

Câu 3: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là?

A. Truyền thống hiếu học.                             

B. Truyền thống yêu nước.

C. Truyền thống nhân nghĩa.                         

D. Cả A,B,C.

Câu 4: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm.

B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

D. Cả A,B,C.

Câu 5: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.       

B. Có thêm tiền tiết kiệm.

C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.         

D. Không phải lo về việc làm.

Câu 6: Truyền thống là

A. đức tính.                  

B. tập quán.                  

C. lối sống.                   

D. A, B, C đúng.

Câu 7: Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

A. làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

B. làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu.

C. giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè. 

D. giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập.

Câu 8: Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì chúng ta cần làm gì? 

A. Sống lương thiện hoà nhập với mọi người.

B. Không làm gì sai trái.

C. Tự hào, biết ơn người đi trước.

D. A, B, C.

Câu 9: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?

A. Lưu giữ nghề làm gốm.

B. Quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài.

C. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.

D. Cả A, B, C.

Câu 10: Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Truyền thống hiếu học.                             

B. Buôn thần bán thánh.

C. Truyền thống yêu nước.                            

D. Truyền thống nhân nghĩa.

Câu 11: Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ?

A. Có đi có lại mới toại lòng nhau.             

B. Giấy rách phải giữ lấy lề.

C. Vung tay quá chán.                                  

D. Qua cầu rút ván.

Câu 12: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình.

B. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên. 

D. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

Câu 13: Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Thờ cúng tổ tiên.

B. Làng nghề làm nón lá.

C. Trao thưởng cho con cháu học giỏi trong họ.

D. Đốt nhiều vàng mã cho người âm phù hộ. 

Câu 14: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường.

B. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.

C. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả.

D. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

Câu 15: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

B. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên. 

D. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

Câu 16: Truyền thống hiếu học và tinh thần “ Tôn sư trọng đạo” trong văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ quan niệm nào trong xã hội phong kiến?

A. Thái độ kinh rẻ nghề buôn.

B. Việc coi trọng chế độ thi cử.

C. Quan niệm: “Không thầy đố mày làm nên”.

D. Quan niệm: “Nhất sĩ nhì nông”.

Câu 17: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc các cụ, ông bà, người cao tuổi trong gia đình.

B. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên. 

D. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

Câu 18: Câu ca dao: “Học là học để hành/ Vừa hành vừa học mới thành người khôn.” Nói về truyền thống nào dưới đây?

A. Truyền thống cần cù lao động.               

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.              

D. Truyền thống yêu nước.   

Câu 19: Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc ông bà, người cao tuổi trong gia đình.

B. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình và dòng họ. 

C. Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

D. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình. 

Câu 20: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?

A. Lưu giữ nghề làm đèn lồng trung thu.

B. Các nghệ nhân dạy con cháu hát dân ca quan họ.

C. Truyền lại kinh nghiệm làm rối nước cho con cháu.

D. Cả A,B,C.

Câu 21: Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp và đáng quý.

 B. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ.

C. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

D. Con cái phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống gia đình.

Câu 22: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu.

B. Bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp.

C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền.

D. Cả A, B, C.

Câu 23: Ý kiến nào sau đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp và đáng quý.

B. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ.

C. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình.

D. Dành thời gian thăm hỏi và chăm sóc ông bà, người cao tuổi trong gia đình.                           

Câu 24: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?

A. Truyền thống yêu nước.                            

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                

D. Truyền thống đoàn kết.

Câu 25: Ý kiến nào sau đây là đúng, khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

 A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ.

B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

C. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp chúng ta có thêm sức mạnh.

D. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình.

Câu 26: Câu tục ngữ: “Luyện mãi thành tài/ mệt mài thành giỏi.” Nói về truyền thống nào dưới đây?

A. Truyền thống đoàn kết chống giặc.        

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.              

D. Truyền thống yêu nước.   

Câu 27: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

A. Chăm ngoan, học giỏi.                               

B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.

C. Sống trong sạch, lương thiện.                  

D. Cả A, B, C.

Câu 28: Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?

A. Truyền thống làng, xã.                             

B. Truyền thống vùng, miền.

C. Truyền thống dân tộc.                              

D. Cả A, B, C.

Câu 29: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ học sinh chúng ta cần phải

A. trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống.

B. sống trong sạch, lương thiện.

C. không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.

D. tất cả các ý trên.

Câu 30: Biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ

A. A không chịu học hành, đua đòi nghiện hút, tham gia trộm cướp.

B. Q luôn giúp đỡ mọi người và cố gắng học tập tốt.

C. H cố gắng học để kế thừa nghề truyền thống của gia đình.

D. B luôn giúp đỡ ba mẹ trong tất cả mọi việc trong gia đình.

Câu 31: Việc làm nào dưới đây biểu hiện của việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình?

A. Ngoài việc học, bạn A luôn cố gắng học để phụ bố mẹ.

B. Bạn B học nghề làm mộc của bố để phát triển cao hơn.

C. Bạn C ham chơi bỏ bê việc học, không phụ giúp gia đình.

D. A, B đúng.

Câu 32: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?  

 A. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp và đáng quí.

B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.

 C. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

 D. Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu.

Câu 33: Câu tục ngữ: “Học một biết mười.” nói về truyền thống nào dưới đây?

A. Truyền thống yêu nước.                         

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.             

D. Truyền thống đoàn kết. 

Câu 34: Các hoạt động ngành nghề nông thôn thuộc nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống là

A. chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

B. sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ

C. xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác. 

D. tất cả đều đúng.

Câu 35: Tiêu chí công nhận nghề truyền thống ở nước ta là

A. nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc.

B. nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

C. nghề đã có tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

D. tất cả ý trên đều đúng.

Câu 36: Gia đình bạn A luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để chữa bệnh cứu người, nối tiếp truyền thống của thế hệ trước trong gia đình. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

B. Yêu thương, động viên con cháu trong gia đình, dòng họ.

C. Giúp đỡ, khích lệ con cháu trong gia đình, dòng họ.

D. Quan tâm động viên con cháu trong gia đình, dòng họ.

Câu 37: Quê S là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của S chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. S không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. S cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của S không?

A. Không đáp án nào đúng.                                                

B. Phân vân giữa hai đáp án.          

C. Không.                                                      

D. Có. 

Câu 38: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Quảng bá về nghề truyền thống tốt đẹp của quê hương.

B. Giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ.

C. Xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương và dòng họ.

D. Cả A và C đúng.

Câu 39: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.

B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ.

C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.

D. Cả A và C.

Câu 40: Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất nổ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia đình. Việc làm của T thể hiện điều gì?

A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ.

C. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô.

D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ.

Đáp án:

1.A 2.C 3.D 4.D 5.A 6.D 7.A 8.D 9.D 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.A 16.C 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.D 23.B 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.C 38.D 39.D 40.A

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button