Giáo dục

Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay – Giải Lịch sử 9

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay – trang 52 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay nhé.

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay?

Trả lời:

Từ sau năm 1945 đến nay, lịch sử thế giới có 5 nội dung chủ yếu như sau:

Bạn đang xem: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay – Giải Lịch sử 9

 • Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. Đây là lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, do sự sai lầm và chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu đã khủng hoảng, sụp đổ
 • Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La Tinh giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội thu nhiều thắng lợi.
 • Các nước tư bản phát triển nhanh chóng về kinh tế và ngày càng có xu hướng liên kết khu vực => Liên minh châu Âu ( EU) ra đời và hình thành 3 trung tâm kinh tế lớn của thế giới ( Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu).
 • Trật tự hai cực Xô – Mĩ hình thành. Hai phe XHCN và TBCN luôn đối đầu căng thẳng đỉnh cao là “ chiến tranh lạnh”. Đến năm 1989, Liên Xô tuyên bố chấm dứt “ chiến tranh lạnh”.
 • Cuộc cách mạng khoa học  kĩ thuật đạt những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu kì diệu.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ….

Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Trả lời:

Thời cơ ở chỗ:

 • Các nước có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
 • Có điều kiện rút ngắn khoảng cách với thế giới và khu vực
 • Có điều kiện để áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Thách thức ở chỗ:

 • Nếu không biết chớp thời cơ để phát triển thì sẽ trở nên tụt hậu.
 • Nếu không biết cách để hội nhập thì hội nhập sẽ trở thành hòa tan.
 • Nếu không biết cách vận dụng khoa học kĩ thuật sẽ trở thành lạc hậu.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button