Góc học tâp

Tồn tại xã hội là gì?

Câu hỏi: Tồn tại xã hội là gì?

Trả lời:

Tồn tại xã hội là gì?

Bạn đang xem: Tồn tại xã hội là gì?

Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.

Trong những quan hệ xã hội vật chất, thì quan hệ giữa người với tự nhiên và quan hệ vật chất giữa người và người là hai loại quan hệ cơ bản.

Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố chính là:

– Phương thức sản xuất vật chất;

– Điều kiện tự nhiên;

– Hoàn cảnh địa lý, dân số, mật độ dân số…

Trong đó, phương thức sản xuất vật chất là yếu tố cơ bản nhất.

    Nghiên cứu tồn tại xã hội với tính cách vừa là đời sống vật chất vừa là những quan hệ vật chất giữa người với người, V. I. Lênin viết:

    Việc anh sống, anh hoạt động kinh tế, anh sinh con đẻ cái và anh chế tạo ra các sản phẩm, anh trao đổi sản phẩm, làm nảy sinh một chuỗi tất yếu khách quan gồm những biến cố, những sự phát triển, không phụ thuộc và ý thức xã hội của anh, và ý thức này không bao giờ bao quát được toàn vẹn cái chuỗi đó.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button