Góc học tâp

Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra những khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây sựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn – Module 4

Câu hỏi:

Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Trả lời:

Bạn đang xem: Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra những khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây sựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn – Module 4

– Chỉ quy định số tiết/ năm học nên việc sắp xếp bố trí giáo viên dạy dạy cuốn chiếu hay dạy song song đều gặp khó khăn.

– Trong chương trình không có thời lượng cho tiết ôn tập trước khi kiểm tra. với học sinh lớp 6, lại ở khu vực trung du miền núi nếu không ôn tập để tổng hợp kiến thức thì các em khó có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button