Góc học tâp

Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện cái mới ra đời?

Câu hỏi: Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện cái mới ra đời?

A. Do phủ định yếu tố tiêu cực từ cái cũ

B. Do phủ định yếu tố tích cực từ cái cũ

Bạn đang xem: Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện cái mới ra đời?

C. Phủ định hoàn toàn cái cũ

D. Được bắt nguồn từ cái cũ

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Do phủ định yếu tố tiêu cực từ cái cũ

Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện cái mới ra đời do phủ định yếu tố tiêu cực từ cái cũ.

Cùng Ukunifair tìm hiểu về tính kế thừa của phủ định biện chứng nhé!

Theo triết học Mác Lênin thì bất cứ một sự vật một hiện tượng nào trong thế giới đều phải trải qua quá trình sinh ra,  quá trình tồn tại, phát triển và sau đó là diệt vong.

Mỗi một sự vật mới ra đời chính là kết quả của sự phủ định sự vật cũ, điều này cũng có nghĩa là sự phủ định chính là tiền đề và là điều kiện cho sự phát triển liên tục, cho sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ, đây chính là phủ định biện chứng.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về đặc điểm của phủ định biện chứng nhé !

[CHUẨN NHẤT] Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện cái mới ra đời?

1. Đặc điểm và khái niệm của phủ định biện chứng

Do phủ định biện chứng là kết quả sự phát triển tự thân của sự vật do đó nó không thể là sự thủ tiêu hay là sự tự phá huỷ hoàn toàn những cái đã cũ. Cái mới chỉ được ra đời dựa trên nền tảng của cái cũ

Phủ định biện chứng có các đặc điểm như sau:

Đặc điểm về tính khách quan: vì nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật. Đó chính là giải quyết những mâu thuẫn bên trong sự vật. Nhờ việc giải quyết những mâu thuẫn mà sự vật luôn luôn phát triển. Mỗi sự vật có phương thức phủ định riêng tuỳ thuộc vào sự giải quyết mâu thuẫn của bản thân chúng. Điều đó cũng có nghĩa, phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý muốn, ý chí của con người. Con người chỉ có thể tác động làm cho quá trình phủ định ấy diễn ra nhanh hay chậm trên cơ sở nắm vững quy luật phát triển của sự vật.

Đặc điểm về tính kế thừa: vì phủ định biện chứng là kết quả của sự phát triển tự thân của sự vật, nên nó không thể là sự thủ tiêu, sự phá huỷ hoàn toàn cái cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên nền tảng cái cũ. Cái mới ra đời không xóa bỏ hoàn toàn cái cũ mà có chọn lọc, giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp, những mặt tích cực, nó chỉ gạt bỏ ở cái cũ những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc hậu, gây cản trở cho sự phát triển. Do vậy, phủ định biện chứng đồng thời cũng là khẳng định.

2. Nội dung của quy luật phủ định biện chứng

– Quy luật phủ định của phủ định thể hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn bên trong của sự vật, hiện tượng quy định. Mỗi lần phủ định là kết quả của sự đấu tranh và chuyển hoá giữa những mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng. Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng cũ chuyển thành sự vật, hiện tượng đối lập với nó. Phủ định lần thứ hai dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới mang nhiều nội dung tích cực của sự vật, hiện tượng bị phủ định, nhưng cũng mang nhiều nội dung đối lập với sự vật, hiện tượng đó. Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng mới (ra đời do kết quả của sự phủ định lần thứ hai) sẽ lại trở thành sự vật, hiện tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào); nhưng về nội dung, không phải trở lại sự vật, hiện tượng xuất phát nguyên như cũ, mà chỉ là dường như lặp lại sự vật, hiện tượng cũ nhưng trên cơ sở cao hơn. 

– Số lượng các lần phủ định trong một chu kỳ tuỳ theo tính chất của quá trình phát triển cụ thể; nhưng ít nhất cũng phải qua hai lần mới dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, mới hoàn thành được một chu kỳ phát triển. Sau một số lần phủ định, sự vật, hiện tượng phát triển theo đường xoáy ốc. Thực chất của sự phát triển đó là sự biến đổi, mà giai đoạn sau còn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Đó là nội dung cơ bản của phủ định biện chứng. Với đặc điểm như vậy, phủ định biện chứng không chỉ là yếu tố khắc phục sự vật, hiện tượng cũ, mà còn gắn sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới; sự vật, hiện tượng khẳng định với sự vật, hiện tượng phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển.

VD: Hạt thóc -> Cây mạ -> Cây lúa -> Hạt thóc

– Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1)

– Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2).

– Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phải là 1 hạt mà là nhiều hạt)

Kết luận: Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button