Góc học tâp

Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

Câu hỏi:

Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

Trả lời

Bạn đang xem: Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

* Yêu cầu cần đạt:

– Trình bày được yêu cầu, nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính.

* Nhiệm vụ của người học:

– Nghiên cứu tài liệu số 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và các văn bản liên quan;

– Xem Video 11: Nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính trường phổ thông.

– Xem Video 12: Kinh nghiệm quản trị tài chính của HT trường THCS Tây Sơn (đã có BDCBQL cốt cán, sử dụng lại).

– Nghiên cứu Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3.6

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button