Góc học tâp

Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể nào?

Câu hỏi

Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể nào?

Trả lời:

Bạn đang xem: Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể nào?

Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể: tự chủ về nhân sự, tự chủ về tài chính, chi tiêu nội bộ, (Tiến độ chương trình học tập, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính.) … phần này các thầy cô bổ sung cho phù hợp..

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button