Góc học tâp

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu hỏi:

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

A:  Xe con và xe khách

Bạn đang xem: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

B:  Mô tô

Đáp án: A

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button