Góc học tâp

Theo Thầy/ Cô, khi xây dựng Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cần đạt được những yêu cầu chung nào – Module 4

Câu hỏi:

Theo Thầy/ Cô, khi xây dựng Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cần đạt được những yêu cầu chung nào? Tại sao?

Trả lời:

Bạn đang xem: Theo Thầy/ Cô, khi xây dựng Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cần đạt được những yêu cầu chung nào – Module 4

Khi xây dựng Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cần đạt được những yêu cầu chung sau:

– Đảm bảo các yêu cầu cần đạt mà chương trình HĐTN đã ban hành

– Chủ đề cần đảm bảo các chuỗi HĐTN của HS

– Chuỗi hoạt động cần phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương thức

– Mỗi nhiệm vụ học tập cần đảm bảo rõ ràng về mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt

– Đảm bảo sự phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu

– Đảm bảo môi trường để HS trải nghiệm và sáng tạo

– Đảm bảo tính hiện thực và khả thi

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button