Góc học tâp

Theo Điều 39 Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14), tại đường ngang, cầu chung, quyền ưu tiên thuộc về phương tiện giao thông nào?

Câu hỏi:

Theo Điều 39 Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14), tại đường ngang, cầu chung, quyền ưu tiên thuộc về phương tiện giao thông nào?

A:  Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ

Bạn đang xem: Theo Điều 39 Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14), tại đường ngang, cầu chung, quyền ưu tiên thuộc về phương tiện giao thông nào?

B:  Phương tiện giao thông vận tải đường sắt

C:  Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu

D: Xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp

Đáp án: A

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button