Giáo dục

Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ – Giải Lịch sử 10

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ – trang 41 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ nhé.

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sự phát triển văn hóa thời Gúp – ta đưa đến điều gì?

Trả lời:

 • Văn hóa Ấn Độ thời Gúp – ta phát triển rực rỡ
  • Đạo phật tiếp tục được phát triển, truyền bá khắp Ấn Độ và truyền ra nhiều nơi.
  • Đạo Ấn Độ hay đạo Hin – đu ra đời và phát triển, thờ 4 vị thần chính: thần sáng tạo, thần tàn phá, thần bảo hộ, thần sấm sét. Các kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.
  • Chữ viết: từ thời cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ San – skơ – rít.
  • Văn học cổ Ấn Độ – văn học Hin – du mang tinh thần và triết lí Hin- đu giáo rất phát triển.
 • Sự phát triển văn hóa thời Gúp – ta đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo và những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền cho văn hóa truyền thống Ấn Độ có giá trị văn hóa vĩnh cửu.
 • Sự phát triển còn tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa của mình truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ nét nhất.

Câu 2: Những nét chính về vương triều hồi giáo Đê – li?

Trả lời:

Mặc dù Ấn Độ có nền văn hóa truyền thống nhưng lại không thống nhất quốc gia nên cũng không tạo được sức mạnh để chống lại các thế lực bên ngòai. Người hồi giáo gốc Trung Á xâm chiến Ấn Độ lập ra vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, đóng đô ở Đê – li gọi là vương triều Hồi giáo Đê – li.

Bạn đang xem: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ – Giải Lịch sử 10

Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, vương triều hồi giáo Đê – li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân Ấn Độ theo Hin – đu giáo, tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

Ở Ấn Độ, một yếu tố văn hóa mới – Hồi giáo được du nhập vào, đan xem tồn tại với văn hóa truyền thống.

Thực tế, Hồi gióa vẫn không thể chiếm ưu thế ở Ấn Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hin – đu giáo và Ấn Độ giáo.  Tuy nhiên, nó đã đứng chân được, tạo nên kiểu dáng riêng biệt của một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hồi giáo.

Cũng từ đây, Hồi giáo được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, ở Đông Nam Á.

Câu 3: Những nét chính về vương triều Mô – gôn?

Trả lời:

 • Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê –li bắt đầu suy yếu, một bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ, bắt đầu tấn công Ấn Độ, lập ra vương triều Mô – gôn.
 • Vương triều Mô – gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Những ông vua đầu tiên ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước để đến vua thứ tư A – cơ – ba đạt được bước phát triển mới.
 • A – cơ – ba đã thi hành một số chính sách tích cực.
  • Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc. Không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông Cổ, gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ giáo.
  • Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.
  • Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mực thuế hợp lí, thống nhất hệ thống cân đong, đo lường.
  • Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
 • Đến thời con cháu của A – cơ – ba là Sa – gia – han, đất nước vẫn duy trì sự phát triển, hoàng đế đã trưng tập vào ngân khố nhiều của cải và thu được nhiều châu báu làm của riêng. Nhưng tình hình đã biến đổi khác trước, đó là xuất hiện sự bất mãn của dân chúng, những âm mưu chống đối, tranh giành quyền lực đã gia tăng.
 • Hoàng đế cuối cùng của vương triều, Ao – reng – dep phải gánh chịu hậu quả đó. Vương triều tồn tại 50 năm với đầy rối ren, cùng với sự xâm lấn của thực dân Anh, mất Bom – bay và Ma – drat.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trình bày những chính sách của A – cơ – ba và ý nghĩa của nó?

Trả lời:

Các chính sách của A-cơ-ba (1556 – 1605):

 • Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cổ (thực ra là gốc Trung Á Hồi giáo), gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ Ấn giáo, có tỉ lệ gần như bằng nhau.
 • Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc.
 • Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.
 • Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.

Ý nghĩa: Những chính sách đó làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. A-cơ-ba đã được coi như một vị anh hùng dân tộc, là Đấng Chí tôn.

Câu 2: Hãy cho biết vị trí của vương triều hồi giáo Đê – li và vương triều….

Hãy cho biết vị trí của vương triều hồi giáo Đê – li và vương triều Mô – gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Trả lời:

Vương triều hồi giáo Đê – li:

 • Trong 300 năm tồn tại và phát triển, vương triều hồi giáo Đê- li đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân theo Phật giáo và Hin – đu giáo.
 • Một yếu tố văn hóa mới – văn hóa Hồi giáo – cũng được du nhập vào Ấn Độ, vốn đã có nền văn hóa phong phú và đa dạng.
 • Ở Ấn Độ có sự giao lưu giữa hai nền văn hóa đó là nền văn hóa truyền thống Ấn Độ Hin – đu và Hồi giáo A – rập. Từ đó bắt đầu có sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.
 • Điều không kém phần quan trọng nữa là thời vương triều hồi giáo Đê – li cũng là thời mà đạo hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Vương triều Mô – gôn:

 • Vương triều Mô – gôn là thời kì  cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ nhưng không phải suy yếu và tan rã.
 • Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ tiến lên một bước phát triển mới, nhất là dưới thời A – cơ – ba.
 • Những chính sách của A – cơ – ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button