Giáo dục

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật – trang 142 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1.Giáo dục, thi cử

Bạn đang xem: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật

 • Thời Tây Sơn: Ban “chiếu lập học”, chấn chỉnh việc học tập…
 • Nửa đầu thế kỉ XIX: Tài liệu học tập, nội dung thi cử không thay đổi.
 • Năm 1836 Minh Mạng cho thành lập “ Tứ dịch quán”.

2. Sử học, địa lí, y học

 • Sử học:
  • Có bước tiến quan trọng.
  • Tác phẩm tiêu biểu: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện…
  • Tác giả tiêu biểu: Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú…
 • Địa lí:
  • Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức
  • Nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định
 • Y học.
  • Có bộ sách: Hải thượng y tông tâm lĩnh ( Lê Hữu Trác).

3. Những thành tựu về kĩ thuật

 • Thế kỉ XVIII, thợ thủ công nước ta đã học và chế tạo được súng, đồng hồ, kính thiên lí, đóng thuyền lớn, mãy xẻ gỗ…
 • Năm 1839, đóng được tàu thủy chạy bằng hơi nước.

=>Tài năng thợ thủ công nước ta.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật….

Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thể kí XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX?

Trả lời:

Các lĩnh vực

Thành tựu

Giáo dục – thi cử

 • Ra chiếu lập học, mở trường công để con em nhân dân có điều kiện đi học, đưa chữ Nôm vào thi cử.
 • Quốc tử giám đặt ở Huế, chỉ lấy con em quan lại, thổ hào.
 • Lập “ tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm).

Sử học

Địa lí

Y học

 • Đại Việt sử kí tiền biên
 • Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.
 • Đại việt thông sử, Phủ biên tạp lục.
 • Lịch triều hiến chương loại chí.
 • Gia Định thành thông chí.
 • Đại Nam nhất thống chí.
 • Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

Kĩ thuật

 • Làm đồng hồ và kính thiên lí
 • Chế được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.
 • Đóng 1 chiếc tàu thủy bằng máy hơi nước.

Câu 2: Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì?

Trả lời:

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này đã chứng tỏ các ngành khoa học xã hội như: Sử học, địa lí, Y học nước ta thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển rất rực rỡ, cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng máy hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nm đương thời, tiếc rằng nó không được nhà nước sử dụng và phát huy.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button