Góc học tâp

Sự kiện nào mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp?

Câu hỏi: Sự kiện nào mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp?

A. Pháp ngừng bắn ở miền Nam

B. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc

Bạn đang xem: Sự kiện nào mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp?

C. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 giữa Việt Nam với Pháp

D. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau

Trả lời: 

Đáp án đúng: C. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 giữa Việt Nam với Pháp

Giải thích: Sự kiện mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp là việc ký kết hiệp định sơ bộ 6 – 3 -1946 giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 28-2-1946, Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp. Trước tình hình đó, Ban thường vụ Trung ương đảng đã họp và chọn giải pháp “hòa để tiến”, bằng việc kí với thực dân Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) nhằm:

– Tránh được cuộc chiến đấu bất lợi với nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước, ta có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt.

– Bày tỏ cho thế giới thấy thiện ý của Việt Nam là luôn luôn theo đuổi một giải pháp hòa bình, bằng mọi cách tránh bạo lực, đổ máu không đáng có với quân Pháp. Làm cho nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới qua đó hiểu biết sâu hơn về tình hình Việt Nam, về Chính phủ Hồ Chí Minh.

=> Hiệp định Sơ bộ là kết quả sự phân tích rất kỹ tình hình thế giới và Việt Nam lúc bấy giờ. Hiệp định được ký kết trên cơ sở bình đẳng giữa ta và Pháp, không có một chút gì là nhân nhượng, thiệt thòi cho lợi ích của quốc gia, dân tộc. Bản Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước này là nghệ thuật “hòa để tiến”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đây là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình thế lúc bấy giờ.

Cùng Ukunifair tìm hiểu nội dung về Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 dưới đây nhé

I. Hoàn cảnh lịch sử Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946

– Pháp muốn mở rộng chiến tranh nhằm thôn tính cả nước ta, chúng đàm phán với Tưởng Giới Thạch để thay thế quân Tưởng chiếm đóng miền Bắc Việt Nam. Pháp sẽ nhượng lại cho Tưởng một số quyền lợi ở Trung Quốc.

=> Hiệp ước Hoa – Pháp được ký ngày 28 – 2 – 1946.

– Hiệp ước Hoa – Pháp đặt nhân dân ta trước hai con đường:

+ Thứ nhất, khẩn trương cầm vũ khí chống Pháp.

+ Hoặc chủ động đàm phán với Pháp để loại trừ quân Tưởng. Tranh thủ thời gian hòa hoãn, chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc chiến tranh với Pháp sau này.

=> Trước tình hình đó, ta chọn con đường thứ hai. Ngày 6 – 3 – 1946, Chủ tịch Hồ Chi Minh thay mặt Chính phủ ta kí với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.

II. Nội dung Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946

Ngày 6 – 3 – 1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết với nội dung:

– Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

– Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm.

– Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột và giữ nguyên quân đội của mình ở vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, quyền lợi kinh tế và văn hóa của Người Pháp ở Việt Nam.

=> Như vậy ở đây Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã nhân nhượng vào đúng thời điểm Pháp chịu sức ép từ quân Tưởng nổ súng.

Đảng ta không thể nhân nhượng sớm hơn (khi Pháp còn chưa sứt đầu mẻ trán vì quân Tưởng), cũng không thể muộn hơn vì có nguy cơ lớn Pháp và Tưởng sau vụ “choảng nhau” sẽ bình tĩnh lại và cấu kết với nhau cùng chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – khi đó tình hình sẽ vô cùng khó khăn cho ta.

Tất nhiên sự nhân nhượng ở đây là có nguyên tắc. Bản Hiệp định sơ bộ về cơ bản là có lợi cho ta (tất nhiên nếu có lợi 100% cho ta thì sẽ không thể ký kết được một hiệp định nào với Pháp).

Cụ thể, Hiệp định gồm 5 nội dung chính sau:

1. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, có tài chính của mình, nằm trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp.

2. Chính phủ Pháp cam đoan sẽ thừa nhận những quyết định của cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề thống nhất ba kỳ.

3. Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay thế quân đội Trung Hoa giải giáp quân Nhật. Số quân Pháp này sẽ phải rút hết trong thời hạn 5 năm, mỗi năm sẽ rút 1/5.

4. Hai bên sẽ đình chiến ngay để mở một cuộc đàm phán chính thức. Trong khi đàm phán, quân hai bên ở đâu vẫn cứ đóng ở đấy.

5. Cuộc đàm phán chính thức sẽ tiến hành tại Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris với nội dung quan hệ ngoại giao của Việt Nam với nước ngoài, quy chế của Đông Dương, những quyền lợi kinh tế và văn hóa của nước Pháp ở Việt Nam.”

III. Ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946

– Hiệp ước Sơ bộ đã tỏ rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược sắc bén của Đảng ta về vận dụng điều kiện thực tiễn khách quan để chuyển hóa tình thế cách mạng. Trước mắt, với bản Hiệp định này, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ chỗ bị gạt ra ngoài thỏa thuận Pháp – Hoa, trở thành một bên chủ thể quyết định đến việc thực hiện các điều khoản thay quân trong Hiệp ước Trùng Khánh, để kết thúc về mặt pháp lý vai trò của quân Tưởng tại Việt Nam, theo quy định của Hội nghị Pốt-xđam. Đây là quyết định “nhất cử lưỡng tiện”, vừa tránh phải đối đầu với Pháp trong điều kiện bất lợi cả về thế và lực, vừa mượn tay Pháp đuổi 20 vạn quân Tưởng ra khỏi bờ cõi. Đó là đòn tiến công ngoại giao hết sức chủ động, sáng tạo, nhằm phân hóa kẻ thù, thúc đẩy chúng tự loại trừ lẫn nhau, tạo thuận lợi để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

– Về mặt lịch sử, Hiệp định Sơ bộ ngày 06-3 là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp. Theo lôgíc đó, Hiệp định Sơ bộ đã chứng tỏ rằng: Việt Nam là một quốc gia sánh ngang hàng với Pháp, không còn là thuộc địa của Pháp và càng không cần đến sự bảo hộ của Pháp.

– Về mặt quốc tế, ta bày tỏ cho thế giới thấy thiện ý của Việt Nam là luôn luôn theo đuổi một giải pháp hòa bình, bằng mọi cách tránh bạo lực, đổ máu không đáng có với quân Pháp. Làm cho nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới qua đó hiểu biết sâu hơn về tình hình Việt Nam, về Chính phủ Hồ Chí Minh. Đồng thời củng cố vững chắc về mặt pháp lý Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đối với trong nước, bằng việc ký hiệp định, ta hạn chế được rất nhiều kẻ thù của cách mạng (quân Tưởng và bọn tay sai, quân Anh, Nhật). 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button