Giáo dục

Soạn vật lí 9 bài 7 trang 19 chi tiết hay nhất

Giải vật lý 9 bài 7 trang 19 cực chất. Bài học: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn vật lý 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Bài tập 1: Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại dó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn xùng loại nó dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?

Bạn đang xem: Soạn vật lí 9 bài 7 trang 19 chi tiết hay nhất

Bài tập 2: Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao?Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao?

Bài tập 3: Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω.

Bài tập 4: Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2, hỏi l1 dài gấp bao nhiêu lần l2?

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Bài tập 1:  Dây dẫn cùng loại đó dài 2l có điện trở là 2R./ Dây dẫn cùng loại đó dài 3l sẽ có điện trở là 3R.

Bài tập 2: Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây ngắn, dây dẫn càng dài thì điện trở càng lớn.

Bài tập 3: R=UI=60.3=20Ω => I=20.24=10m

Bài tập 4: Vì I1 = 0,25 I2, nên ta có R2 = 0,25R1, tức là 4R2 = R1. Vậy l1 = 4l2;

tức là l1 dài hơn l2 4 lần.

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Bài tập 1: 

– Dây dẫn dài l có điện trở R thi dây dẫn cùng loại đó dài 2l có điện trở là 2R.

– Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3l sẽ có điện trở là 3R.

Bài tập 2: 

– Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây ngắn, dây dẫn càng dài thì điện trở càng lớn.

Bài tập 3: 

– Cuộn dây dẫn có điện trở là: R=UI=60.3=20Ω

– Dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω, thì điện trở là 20 Ω nó sẽ có chiều dài là  I=20.24=10m

Bài tập 4: 

– Vì I1 = 0,25 I2, nên ta có R2 = 0,25R1, tức là 4R2 = R1. Vậy l1 = 4l2;

tức là l1 dài hơn l2 4 lần.

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button