Giáo dục

Soạn vật lí 9 bài 5 trang 14 chi tiết hay nhất

Giải vật lý 9 bài 5 trang 14 cực chất. Bài học: Đoạn mạch song song – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn vật lý 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Bài tập 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.

Bạn đang xem: Soạn vật lí 9 bài 5 trang 14 chi tiết hay nhất

 

Bài tập 2: Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 

                                    $frac{I_{1}}{I_{2}}=frac{R_{2}}{R_{1}}$

Bài tập 3:Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là: 1Rtd=1R1+1R2

Từ đó suy ra:  Rtd=R1R2R1+R2

Bài tập 4: Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện của nguồn là 220 V. Hiệu điện thế của nguồn là 220 v. Mỗi đồ dùng đều có công tác và cầu chì bảo vệ riêng.

  •   Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt bình thường?

Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt là  

  •   Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không?

Bài tập 5: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ 5.2a.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

 

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Bài tập 1:

– R1, R2 được mắc song song với nhau.

– Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch

– Vôn kế đo hiệu điện thé giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài tập 2: 

Ta có I1R1 = I2R2 => I1I2=R2R1

Bài tập 3:

         I=I1+I2=U1R1+U2R2=UUtd

trong đó: U = U1 + U2 nên UR1+UR2=UUtd

Từ đó ta có: 1Rtd=1R1+1R2

=>  Rtd=R1R2R1+R2

Bài tập 4: 

Cho kí hiệu sơ đồ của quạt là  

               

Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

Bài tập 5: 

a) Điện trở tương đương của mạch đó là: 

        R12=R1R2R1+R2=30.3030+30=15Ω

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

     Rtd=R12.R3R12+R3=15.3015+30=10Ω

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Bài tập 1: Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1 sgk:

1. Các điện trở R1, R2 được mắc song song với nhau.

2. Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch

3. Vôn kế đo hiệu điện thé giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài tập 2: Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 

                                    $frac{I_{1}}{I_{2}}=frac{R_{2}}{R_{1}}$

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu  R2,tức là U1 =  U2.

Từ đó ta có I1R1 = I2R2, 

suy ra I1I2=R2R1

Bài tập 3: R1, R2 mắc  song song là: 1Rtd=1R1+1R2

Từ đó suy ra:  Rtd=R1R2R1+R2

Trong mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là:

         I=I1+I2=U1R1+U2R2=UUtd

trong đó: U = U1 + U2 nên UR1+UR2=UUtd

Từ đó ta có: 1Rtd=1R1+1R2

suy ra:  Rtd=R1R2R1+R2

Bài tập 4: 

 Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt bình thường?

Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt là  

  •   Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không?
  • Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220 V để chúng hoạt động bình thường.
  •  Sơ đồ mạch điện như hình 5.6

               

  •  Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

Bài tập 5:

a) Điện trở tương đương của mạch đó là: 

        R12=R1R2R1+R2=30.3030+30=15Ω

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

     Rtd=R12.R3R12+R3=15.3015+30=10Ω

Điện trở tương đương này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

 

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button