Giáo dục

Soạn vật lí 9 bài 4 trang 11 chi tiết hay nhất

Giải vật lý 9 bài 4 trang 11 cực chất. Bài học: Đoạn mạch nối tiếp – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn vật lý 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Bài tập 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Bạn đang xem: Soạn vật lí 9 bài 4 trang 11 chi tiết hay nhất

 

Bài tập 2: Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếp R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

U1U2=R1R2

Bài tập 3: Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở  R1, R2 mắc nối tiếp là: Rtđ = R1 + R2.  

Bài tập 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

 

  •   Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  •   Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  •   Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Bài tập 5: Cho hai điện trở R1 =  R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Bài tập 1: R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. 

Bài tập 2: Ta có:

I=I1=I2→I=U1R1=U2R2

→U1U2=R1R2

Bài tập 3: Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 +  U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IRtđ => Rtđ = R1 + R2.    

Bài tập 4: 

– Công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

Bài tập 5: 

a) Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.

Điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần. 

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Bài tập 1: 

– Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. 

 Bài tập 2: U1U2=R1R2

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có:

I=I1=I2→I=U1R1=U2R2

→U1U2=R1R2

Bài tập 3:  

Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 +  U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IRtđ.

Từ đó suy ra: Rtđ = R1 + R2.    

Bài tập 4: 

– Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

Bài tập 5: 

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.

Điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần. 

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button