Giáo dục

Soạn vật lí 9 bài 1 trang 4 chi tiết hay nhất

Giải vật lý 9 bài 1 trang 4 cực chất. Bài học: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn vật lý 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: (Trang 4 SGK lí 9) Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì  cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thay đổi như thế nào? Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế?

Bạn đang xem: Soạn vật lí 9 bài 1 trang 4 chi tiết hay nhất

Câu 3: (Trang 5 SGK lí 9)Từ đồ thị 1.2 (SGK) hãy xác định:

  •  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5 V; 3,5 V.
  • Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Câu 4: (Trang 5 SGK lí 9) Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Câu 2: (Trang 5 SGK lí 9) Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không.

Câu 5: (Trang 5 SGK lí 9) Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên khi hiệu điện thế tăng, giảm đi khi hiệu điện thế giảm. Câu 3: Dựa vào đồ thị hình 1.2 ta thấy: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

Câu 4: 

 

Câu 2: Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình dưới. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Câu 5: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1:

– Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên khi hiệu điện thế tăng, giảm đi khi hiệu điện thế giảm. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Câu 3:

Dựa vào đồ thị hình 1.2 ta thấy:

1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

2. Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị, gióng xuống hai trục đồ thị, ở trục hoành (ngang) ta được hiệu điện thế, ở trục tung (dọc) ta được cường độ dòng điện.

Câu 4. 

 

Câu 2:

– Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình dưới. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Câu 5: 

– Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button