Giáo dục

Soạn lịch sử 11 bài 6 trang 31 chi tiết hay nhất

Giải lịch sử 11 bài 6 trang 31 ngắn ngọn và chi tiết. Bài học: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học ngắn ngọn và chi tiết. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn lịch sử 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Bạn đang xem: Soạn lịch sử 11 bài 6 trang 31 chi tiết hay nhất

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 2: Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh?

Câu 3: Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại  những hậu quả gì?

CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 2: Lập niên biểu về sự kiện lớn của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Nguyên nhân: Do sự phát triển không đều,  sự tranh chấp thuộc địa của các nước đế quốc Đức, Áo – Hung, I – ta – li – a và Anh, Pháp, Nga; hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang; tình hình căng thẳng ở Ban – căng.
  • Duyên cớ chiến tranh: 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung  bị một người Xéc – bi ám sát tại Bô – xni – a. Giới quân phiệt Đức, Áo bèn chớp cơ hội đó để gây ra chiến tranh -> 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc – bi -> 1/8, Đức tuyên chiến với Nga -> 3/8, tuyên chiến với Pháp -> 4/8, Anh tuyên chiến với Đức.

=> Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

Câu 2: Diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh:

Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong đêm 3/8 đã tràn vào Bỉ, rồi đánh thọc sang Pháp Pa – ri bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. -> 1915, Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông cùng quân Áo – Hung tấn công  Nga quyết liệt, định đè bẹp Nga -> năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều ở thế cầm cự -> 1916 Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Vec – đoong, vẫn không hạ nổi thành Véc – đoong -> cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo từ thế chủ động đã chuyển sang phòng ngự ở cả hai mặt trận.

Câu 3: Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh: 

  • 2/1917 chế độ Nha hoàng bị lật đổ -> 2/4/1917, Mĩ tuyên chiến với Đức -> 10/1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh đọa của Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa -> 1918 Đức mở liên tiếp bốn đợt tấn công với uy mô lớn trên mặt trận Pháp, một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa – ri.
  • 7/1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu, Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mệt mỏi -> Mĩ trở thành người đứng đầu phe hiệp ước thay Anh -> cuối 9/1918, quân Đức tiếp tục thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ, các nước đồng minh liên tục thất bại và phải đầu hàng.

Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất muộn là bởi vì: bí mật bán vũ khí cho các nước để kiếm lời và theo dõi diến biến của chiến tranh -> khi các nước tham chiến suy yếu, Mĩ quyết định tham gia vào chiến tranh nhằm thu lợi nhuận và ngăn chặn phong trào cách mạng lan rộng.

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả: 

  • 38 nước với tổng số quân là 37 triệu người và 1.5 tỉ dân bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống nhà máy bị phá hủy, số tiền tham chiến của các nước lên tới 85 tỉ đô la.
  • Không quyết được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc giành thuộc địa mà còn làm cho mẫu thuẫn đó tăng lên.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất: cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với hai phe tham chiến.

=> Cuộc chiến tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cầm quyền, nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối phương.

Câu 2: Niên biểu về sự kiện lớn của chiến tranh thế giới thứ nhất:

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất:

* Nguyên nhân sâu xa:

– Do sự phát triển không đều, đặc biệt là sự tranh chấp thuộc địa của các nước đế quốc Đức, Áo – Hung, I – ta – li – a và Anh, Pháp, Nga.

– Cả hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang. 

-> Chính mâu thuận giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa đế quốc Anh và đế quốc Đức, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.

– Tình hình căng thẳng ở Ban – căng từ năm 1912 đến năm 1913 tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ.

* Duyên cớ chiến tranh:

– Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung  bị một người Xéc – bi ám sát tại Bô – xni – a

-> Giới quân phiệt Đức, Áo bèn chớp cơ hội đó để gây ra chiến tranh.

– Ngày 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc – bi. 

– Ngày 1/8, Đức tuyên chiến với Nga

– Ngày 3/8, tuyên chiến với Pháp. 

– Ngày 4/8, Anh tuyên chiến với Đức. 

=> Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

Câu 2: Diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh:

– Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong đêm 3/8 đã tràn vào Bỉ, rồi đánh thọc sang Pháp. Pa – ri bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt.

– Năm 1915, Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông cùng quân Áo – Hung tấn công  Nga quyết liệt, định đè bẹp Nga.

– Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều ở thế cầm cự.

– Năm 1916, thấy không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Vec – đoong. Quân Đức vẫn không hạ nổi thành Véc – đoong.

– Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì cầm cự. 

– Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo từ thế chủ động đã chuyển sang phòng ngự ở cả hai mặt trận.

Câu 3: Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh:

– Tháng 2/1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ Nha hoàng bị lật đổ nhưng chính phủ lâm thời trong tay giai cấp tư sản vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh.

– Lúc này, Đức gây ra cuộc “chiến tranh tàu ngầm” làm cho Anh nhiều thiệt hại. Viện cớ tàu ngầm Đức tấn công cả tàu buôn cập bến các nước phe “hiệp ước”. Mĩ nhảy vào vòng chiến.

– Ngày 2/4/1917, Mĩ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có lợi hơn cho phe Anh – Pháp – Nga.

– Tháng 10/1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh đọa của Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

-> Nhà nước Xô viết ra đời

-> Để đối phó với các thế lực đế quốc đang bao vây, nhà nước Xô viết buộc phải kí với Đức Hòa ước Bơ – rét Li – cốp. 

=> Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

– Đầu năm 1918, tranh thủ thời cơ quân Mĩ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp bốn đợt tấn công với uy mô lớn trên mặt trận Pháp. 

=> Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa – ri.

– Tháng 7/1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu, Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mệt mỏi.

-> Mĩ trở thành người đứng đầu phe hiệp ước thay Anh. 

-> Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên các mặt trận.

=> Từ cuối tháng 9/1918, quân Đức tiếp tục thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ, các nước đồng minh liên tục thất bại và phải đầu hàng.

* Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất muộn là bởi vì:

– Lúc đầu mĩ từ thái độ tập trun, nhưng khi các nước tham chiến suy yếu và phong trào cách mạng nổ ra ở nhiều nước.

– Mĩ quyết định tham gia vào chiến tranh nhằm thu lợi nhuận và ngăn chặn phong trào cách mạng lan rộng. 

=> Trên cơ sở đó Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới.

– Để bí mật bán vũ khí cho các nước để kiếm lời và theo dõi diến biến của chiến tranh.

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại:

– 38 nước với tổng số quân là 37 triệu người và 1.5 tỉ dân bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh khói lửa.

– Cuộc chiến tranh đã làm cho 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương.

– Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống nhà máy bị phá hủy. 

– Số tiền tham chiến của các nước lên tới 85 tỉ đô la, biến thành con nợ của Mĩ.

– Chiến tranh không những không giửi quyết được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc giành thuộc địa mà còn làm cho mẫu thuẫn đó tăng lên.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất:

* Các ý chính:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cầm quyền.

– Là cuộc chiến tranh xâm lược nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối phương.

– Là cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với hai phe tham chiến.

Câu 2: Niên biểu về sự kiện lớn của chiến tranh thế giới thứ nhất:

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button