Giáo dục

Soạn lịch sử 10 bài 1 trang 4 chi tiết hay nhất

Giải lịch sử 10 bài 1 trang 4 ngắn ngọn và chi tiết. Bài học: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học ngắn ngọn và chi tiết. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn lịch sử 10.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Phần câu hỏi in nghiêng trong bài

Bạn đang xem: Soạn lịch sử 10 bài 1 trang 4 chi tiết hay nhất

Bài tập 1: Thế nào là người tối cổ?

Bài tập 2: Thế nào là bầy người nguyên thủy?

Bài tập 3: Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện?

Bài tập 4: Hãy cho biêt những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới?

Bài tập 5: Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới?

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 1: Tại sao lại gọi là “cuộc cách mạng đá mới”?

Bài tập 2: Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của con người nguyên thủy?

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Phần câu hỏi in nghiêng trong bài

Bài tập 1: Thế nào là người tối cổ?

– Cách đây khoảng 3 – 4 triệu năm, vượn cổ biến thành người tối cổ.  Lúc này, người tối cổ đã đứng thẳng trên hai chân, biết cầm nắm và có thể chế tạo được công cụ…Thức ăn chủ yếu là từ hái lượm, săn bắt. Họ sống trong hang động, lều lợp lá hay cỏ khô. Họ sử dụng lửa và biết đẽo đá làm công cụ lao động…

Bài tập 2: Thế nào là bầy người nguyên thủy?

– Bầy người nguyên thủy là: Khi con người tối cổ sống thành bầy có quan hệ ruột thịt với nhau nhưng chưa có quy định của xã hội nên được gọi là bầy người nguyên thủy.

Bài tập 3: Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện?

Biết ghè hai rìa của một mảnh đá làm cho nó nhọn và sắc cạnh hơn, dùng lam rìu, dao, nạo. Lấy xương cá, cành cây đem màu hoặc đẽo nhọn để làm lao.

Bài tập 4: Những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới:

– Bước sang thời đá mới là những mảnh đá đã được con người ghè sắc và mài nhẵn thành hình công cụ, biết đan lưới đánh cá, làm đồ gốm để đun nấu…

Bài tập 5:  Những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới đó là:

– Biết trồng và thu hoạch theo thời vụ. Biết làm sạch những tấm da thú để che chắn cho ấm và cho có văn hóa thay vì ăn lông ở lỗ như trước.

– Biết dùng đồ trang sức.

– Biết tạo ra các công cụ âm nhạc 

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 1: Sở dĩ người ta gọi là cuộc cách mạng đá mới là bởi vì: bắt nguồn từ những sự thay đổi mạnh mẽ đó, con người đã có những thay đổi căn bản trong chế tạo công cụ, làm xuất hiện thêm nhiều các loại công cụ mới. Làm thay đổi trong đời sống kinh tế như lao động, con người chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi thay vì săn bắt hái lượm. Biết chế tạo ra các đồ trang sức để làm đẹp hay các nhạc cụ để nâng cao đời sống tinh thần….

Bài tập 2: Con người nguyên thủy đã có những tiến bộ vượt bậc trong quá trình lao động cũng như trong đời sống hàng ngày:

– Bước tiến trong lao động: Các công cụ được ghè sắc, mài nhẵn, để sử dụng , Biết chế tạo và sử dụng lao và cung tên thuần thục, Thay vì săn bắt và hái lượm như trước thì giờ đây còn người đã biết trồng trọt, chăn nuôi, Biết làm lưới để đánh bắt cá, làm đồ gốm để sử dụng đun nấu.

– Bước tiến trong đời sống: Từ hang động, con người đã biết di chuyển sang cư trú trong những túp lều, ” nhà cửa”, Biết làm sạch tấm da thú che thân, có khuy cài để làm ấm và trở nên có văn hóa, Tạo nên các loại nhạc cụ , đồ trang sức

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Phần câu hỏi in nghiêng trong bài

Bài tập 1: Thế nào là người tối cổ?

– Cách đây khoảng 3 – 4 triệu năm, vượn cổ biến thành người tối cổ.  Lúc này, người tối cổ đã đứng thẳng trên hai chân, biết cầm nắm và có thể chế tạo được công cụ…Thức ăn chủ yếu là từ hái lượm, săn bắt. Họ sống trong hang động, lều lợp lá hay cỏ khô. Họ sử dụng lửa và biết đẽo đá làm công cụ lao động…

– Bộ xương của người tối cổ được tìm thấy ở Đông Châu Phi, đảo Gia – va và ở gần Bắc Kinh.

Bài tập 2: Thế nào là bầy người nguyên thủy?

– Bầy người nguyên thủy là những người tối cổ đã có quan hệ hợp quán xã hội như có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cái. Họ sống trong các hang dộng, mái đá hoặc cũng có thể dựng lều bằng cành cây, da thú , sống quây quần theo quan hệ ruột thịt với nhau gồm khoảng 5 – 7 gia đình. Lúc bấy giờ chưa có những quy định xã hội.

=> Khi con người tối cổ sống thành bầy có quan hệ ruột thịt với nhau nhưng chưa có quy định của xã hội nên được gọi là bầy người nguyên thủy.

Bài tập 3: Những tiến bộ kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện:

– Khi người tinh khôn xuất hiện đã có những tiến bộ kĩ thuật nhất định. Đó chính là biết sử dụng đá để làm các công cụ  cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể đó là: Biết ghè hai rìa của một mảnh đá làm cho nó nhọn và sắc cạnh hơn, dùng lam rìu, dao, nạo. Lấy xương cá, cành cây đem màu hoặc đẽo nhọn để làm lao -> biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí.

Bài tập 4: Những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới:

– Điểm nổi bật của công cụ đá mới đó chính là nười ta có thể ghè đẽo  những mảng đá thành hình dạng nhọn và chính xác, thích hợp  với từng công việc, với nhiều kiểu loại theo những yêu cầu khác nhau ( dao, rìu, đục…) được mài nhẵn ở hai rìa lưỡi hay toàn thân, được khoan lỗ hay cố nấc để tra cán.

=>Bước sang thời đá mới là những mảnh đá đã được con người ghè sắc và mài nhẵn thành hình công cụ.

– Ngoài ra, con người còn biết đan lưới đánh cá, làm đồ gốm để đun nấu…

Bài tập 5: 

– Những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới đó là:

1. Từ săn bắn, hái lượm con người đã chuyển dần sang trồng trọt và chăn nuôi. Họ đã biết trồng và thu hoạch theo thời vụ. Biết giữ lại thú nhỏ để nuôi và thuần dưỡng…

2. Biết làm sạch những tấm da thú để che chắn cho ấm và cho có văn hóa thay vì ăn lông ở lỗ như trước.

3. Biết dùng đồ trang sức như vòng cổ bằng vỏ ốc và chuỗi hạt xương, rồi vòng tay, vòng chân…

4. Biết tạo ra các công cụ âm nhạc như cây sáo bằng xương hay đán đá và trống bịt da…

=> Bước sang thời đá mới, con người đã sống tiến bộ hơn và sống tốt hơn, vui hơn.

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 1: Sở dĩ người ta gọi là cuộc cách mạng đá mới là bởi vì:

– Như chúng ta đã biết, khi nhắc đến từ cách mạng là người ta liên tưởng đến một sự thay đổi căn bản trong đời sống xã hội.

– Và người ta gọi thời đá mới là một cuộc cách mạng cũng là bắt nguồn từ những sự thay đổi mạnh mẽ đó. Bước sang thời đá mới, con người đã có những thay đổi căn bản trong chế tạo công cụ, làm xuất hiện thêm nhiều các loại công cụ mới. Làm thay đổi trong đời sống kinh tế như lao động, con người chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi thay vì săn bắt hái lượm. Biết chế tạo ra các đồ trang sức để làm đẹp hay các nhạc cụ để nâng cao đời sống tinh thần….

Bài tập 2: Những bước tiến trong lao động và đời sống của con người nguyên thủy:

– Con người nguyên thủy đã có những tiến bộ vượt bậc trong quá trình lao động cũng như trong đời sống hàng ngày:

1. Bước tiến trong lao động:

– Các công cụ được ghè sắc, mài nhẵn, để sử dụng  

– Biết chế tạo và sử dụng lao và cung tên thuần thục

– Thay vì săn bắt và hái lượm như trước thì giờ đây còn người đã biết trồng trọt, chăn nuôi.

– Biết làm lưới để đánh bắt cá, làm đồ gốm để sử dụng đun nấu.

2. Bước tiến trong đời sống:

– Từ hang động, con người đã biết di chuyển sang cư trú trong những túp lều, ” nhà cửa”.

– Biết làm sạch tấm da thú che thân, có khuy cài để làm ấm và trở nên có văn hóa.

– Tạo nên các loại nhạc cụ , đồ trang sức

=> Cuộc sống đẹp hơn, vui hơn. no đủ hơn, bớt lệt huộc vào thiên nhiên hơn….

 

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button