Giáo dục

Soạn GDCD 9 bài 3 trang 9 chi tiết hay nhất

Giải công dân 9 bài 3 trang 9 cực chất. Bài học: Dân chủ và kỉ luật – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn GDCD 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Theo em, những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật và việc làm nào không? Tại sao?

Bạn đang xem: Soạn GDCD 9 bài 3 trang 9 chi tiết hay nhất

a. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường; học sinh được thảo luận

b. Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố – quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn

c. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch

d. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến

e. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

Câu 2: Hãy kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường ?

Câu 3: Hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”?

Câu 4: Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật và việc làm không thể hiện:

  • Những hoạt động thể hiện tính dân chủ là (a), (c), (d): Nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh được thảo luận nội quy và thống nhất thực hiện, đây là một việc làm phát huy tính dân chủ của học sinh, Nam đã thể hiện quyền dân chủ của mình là sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch, Thầy chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho Hùng phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ lớp.
  • Những hoạt động thiếu tính dân chủ là (b): Ông Bính đã tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp mà không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình, đây là việc làm thiếu tính dân chủ.
  • Hoạt động thể hiện tính thiếu kỉ luật là (e): Các cầu thủ không thực hiện đúng quy định kỉ luật trận đấu và tôn trọng quyết định của trọng tài.

Câu 2: Một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường

  Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có góp ý với bạn Khuê phải thực hiện nghiêm túc kỉ luât giờ học đồng thời đưa ra những tác hại mà cụ thể là ngày hôm nay bị trừ điểm thi đua.

Câu 3: Phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”: 

  • Dân chủ để đóng góp vào những công việc của tập thể, tạo ra hoạt động công khai, kỉ luật tạo nên tính thống nhấ.
  • Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

Câu 4: Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải có ý thức rèn luyện, tổ chức kỉ luật, thực hiện đúng nội quy của nhà trường, lớp, tham gia phát biểu xây dựng bài, góp ý xây dựng lớp, cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp.

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Những việc làm sau đây:

a. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường; học sinh được thảo luận

b. Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố – quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn

c. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch

d. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến

e. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

* Những hoạt động thể hiện tính dân chủ là (a), (c), (d):

(a) Nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh được thảo luận nội quy và thống nhất thực hiện, đây là một việc làm phát huy tính dân chủ của học sinh

(c) Nam đã thể hiện quyền dân chủ của mình là sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.

(d) Thầy chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho Hùng phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ lớp.

* Những hoạt động thiếu tính dân chủ (b):

(b) Ông Bính đã tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp mà không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình, đây là việc làm thiếu tính dân chủ

* Hoạt động thể hiện tính thiếu kỉ luật :

(e) Các cầu thủ không thực hiện đúng quy định kỉ luật trận đấu và tôn trọng quyết định của trọng tài

Câu 2:  Kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường

Góp ý xây dựng

  Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có góp ý với bạn Khuế phải thực hiện nghiêm túc kỉ luât giờ học. Giờ nào việc nấy, nếu bạn làm như vậy không những vi phạm nội quy học tập, kỉ luật của nhà trường mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng cô giáo bộ môn Giáo dục công dân.

=> Em đã thể hiện thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật, em không vi phạm nội quy và có góp ý để xây dựng lớp tốt hơn.

Câu 3: Phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”:

– Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai.

– Kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. 

– Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả, phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng.

=> Dân chủ và kỉ luật  là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

Câu 4: Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

– Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật.

– Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra.

– Tham gia phát biểu xây dựng bài.

– Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp.

– Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button