Giáo dục

Soạn GDCD 9 bài 1 trang 3 chi tiết hay nhất

Giải công dân 9 bài 1 trang 3 cực chất. Bài học: Chí công vô tư – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn GDCD 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Trong những hành vi sau đây, theo em, hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư hoặc không chí công vô tư? Vì sao?

Bạn đang xem: Soạn GDCD 9 bài 1 trang 3 chi tiết hay nhất

a)  Mai là học sinh giỏi của lớp 9A, nhưng Mai không muốn tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

b)  Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua những khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.

c)  Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

d)  Để chấn chỉnh nề nếp kỉ luật trong xí nghiệp, theo ông Đĩnh cần phải xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ cấp dưới.

e)  Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

f)   Nhà bà Nga ở mặt phố, rất thuận lợi cho công việc kinh doanh, nhưng khi nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở cửa, bà Nga vui vẻ chấp hành.

Câu 2: Em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây?

a) Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.

b) Người sống chí công vô tư chỉ có thiệt cho mình

c) Học sinh còn nhỉ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư.

d) Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân ;

e) Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

Câu 3: Em sẽ làm gì trong mỗi trường hợp sau đây (im lặng, phản đối hay đồng tình) và giải thích vì sao em lại làm như vậy ?

a)  Em biết ông Ba làm nhiều việc sai trái, nhưng ông Ba lại là ân nhân của gia đình em.

b)  Em biết ý kiến của bạn Trung là đúng, song ý kiến đó lại bị đa số các bạn trong lớp phản đối.

c)  Khi đề cử đại biểu tham dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” của thành phố, một số bạn biết Trang hoàn toàn xứng đáng, song lại không đồng ý cử Trang vì Trang hay phê bình mỗi khi các bạn đó có khuyết điểm.

Câu 4: Hãy nêu một ví dụ về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư của một bạn, một thầy cô giáo hoặc của những người xung quanh mà em biết?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Trong các quan điểm trên:

  • Hành vi thể hiện phẩm chất chí công vô tư là (d), (e), (f)
  • Hành vi thể hiện không chí công vô tư là (a), (b), (c)

Câu 2: Với những quan điểm sau đây:

  • Những quan điểm em tán thành là (d) Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân; (e) Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
  • Những quan điểm em không tán thành: (a) Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư, (b) Người sống chí công vô tư chỉ có thiệt cho mình, (c) Học sinh còn nhỉ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư. 

Câu 3: Việc em sẽ làm trong mỗi trường hợp sau đây:

a) Em biết ông Ba làm nhiều việc sai trái, nhưng ông Ba lại là ân nhân của gia đình em => Phản đối: khi ông làm việc sai trái thì ảnh hưởng đến nhiều người nên phải lên tiếng để bảo vệ người khác.

b) Em biết ý kiến của bạn Trung là đúng, song ý kiến đó lại bị đa số các bạn trong lớp phản đối => Phản đối: Trung trả lời đúng thì mình phải bảo vệ cái đúng.

c) Khi đề cử đại biểu tham dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” của thành phố, một số bạn biết Trang hoàn toàn xứng đáng, song lại không đồng ý cử Trang vì Trang hay phê bình mỗi khi các bạn đó có khuyết điểm. => Phản đối: Trang muốn các bạn được tiến bộ hơn, dũng cảm để nói lên cái sai của các bạn.

Câu 4: Một ví dụ về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư của một bạn, một thầy cô giáo hoặc của những người xung quanh

  Trong buổi lao động, Hoa cùng các bạn chăm chỉ lao động, còn Lan chỉ làm hời hợt và chơi. Hoa bảo sẽ mách cô giáo nếu Lan không làm cùng, Lan vẫn tỏ thái độ coi thường và không sợ vì mẹ Lan là bạn thân của cô giáo. Thế nhưng, khi mách cô giáo, cô đã phê bình và phạt Lan về thái độ làm việc tập thể của mình.

=> Việc làm của cô giáo thể hiện sự chí công vô tư.

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Trong những hành vi sau đây:

a)  Mai là học sinh giỏi của lớp 9A, nhưng Mai không muốn tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

b)  Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua những khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.

c)  Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

d)  Để chấn chỉnh nề nếp kỉ luật trong xí nghiệp, theo ông Đĩnh cần phải xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ cấp dưới.

e)  Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

f)  Nhà bà Nga ở mặt phố, rất thuận lợi cho công việc kinh doanh, nhưng khi nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở cửa, bà Nga vui vẻ chấp hành.

* Trong các quan điểm trên, em tán thành với quan điểm:

d) Để chấn chỉnh nề nếp kỉ luật trong xí nghiệp, theo ông Đĩnh cần phải xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ cấp dưới.

e) Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

f) Nhà bà Nga ở mặt phố, rất thuận lợi cho công việc kinh doanh, nhưng khi nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở cửa, bà Nga vui vẻ chấp hành.

* Không tán thành với các quan điểm sau:

a) Mai là học sinh giỏi của lớp 9A, nhưng Mai không muốn tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

=> Vì chí công vô tư là phẩm chất đạo đức đẹp và cần thiết đối với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với người có chức, có quyền.

(b) Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua những khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.

=> Vì chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội. Mọi người đều chí công vô tư thì đất nước sẽ giàu mạnh, xã hội tốt đẹp, công bằng, cuộc sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

(c) Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

=> Vì phẩm chất chí công vô tư được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ, khi còn là học sinh thông qua lời nói và việc làm hàng ngày, trong quan hệ đối xử với mọi người xung quanh (trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội…)

Câu 2: Với những quan điểm sau:

a) Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.

b) Người sống chí công vô tư chỉ có thiệt cho mình

c) Học sinh còn nhỉ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư.

d) Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân ;

e) Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

* Những quan điểm em tán thành:

d) Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân ;

e) Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

* Những quan điểm em không tán thành:

a) Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.

b) Người sống chí công vô tư chỉ có thiệt cho mình

c) Học sinh còn nhỉ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư.

Câu 3:  Em sẽ làm trong mỗi trường hợp sau:

a)  Em biết ông Ba làm nhiều việc sai trái, nhưng ông Ba lại là ân nhân của gia đình em.

=> Phản đối

* Bởi vì: 

– Khi ông Ba là ân nhân thì gia đình em vẫn luôn biết ơn đến ông. Tuy nhiên, khi ông làm việc sai trái thì ảnh hưởng đến nhiều người nên em phải lên tiếng để bảo vệ người khác. 

– Nếu không lên tiếng, em chẳng khác gì là đồng lõa của ông Ba.

b)  Em biết ý kiến của bạn Trung là đúng, song ý kiến đó lại bị đa số các bạn trong lớp phản đối.

=> Phản đối

* Bởi vì: 

– Khi bạn Trung trả lời đúng mình phải cố gắng phân tích để mọi người nhận thấy đáp án của Trung là chính xác.

– Không nên hùa theo cái bạn khác, phải bảo vệ chính kiến của bản thân và cái đúng của Trung.

c)  Khi đề cử đại biểu tham dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” của thành phố, một số bạn biết Trang hoàn toàn xứng đáng, song lại không đồng ý cử Trang vì Trang hay phê bình mỗi khi các bạn đó có khuyết điểm.

=> Phản đối

* Bởi vì:

– Trang phê bình khi các bạn có khuyết điểm là để muốn các bạn được tiến bộ hơn, tốt hơn. 

– Trang chính là người dũng cảm để nói lên cái sai, cais khuyết điểm của các bạn.

Câu 4: Một ví dụ về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư của một bạn, một thầy cô giáo hoặc của những người xung quanh

Hoa và Lan trong buổi trực nhật của lớp

  Lan và Hoa cùng học chung lớp 9A. Hôm nay, có buổi lao động, Hoa cùng các bạn chăm chỉ lao động, trong khi đó Lan chỉ làm hời hợt và chơi. Hoa bảo sẽ mách cô giáo nếu Lan còn tiếp tục chơi trong khi Lan lại không chịu làm. Nhưng Lan tỏ thái độ coi thường và không sợ vì mẹ Lan là bạn thân của cô giáo. Thế nhưng, khi mách cô giáo, cô đã phê bình và phạt Lan về thái độ làm việc tập thể của mình.

=> Qua đó ta thấy: Việc làm của cô giáo thể hiện sự chí công vô tư, xử lí công bằng đối với những học sinh mắc khuyết điểm dù đó là con của bạn thân mình.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button