Giáo dục

Soạn GDCD 11 bài 5 trang 43 chi tiết hay nhất

Giải công dân 11 bài 5 trang 43 cực chất. Bài học: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn GDCD 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

Bạn đang xem: Soạn GDCD 11 bài 5 trang 43 chi tiết hay nhất

Câu 2: Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 3: Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

Câu 4: Khi người bán hàng hóa trên thị trường để có lợi, em hãy chọn trường hợp nào sau đây ?

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu

  c. Cung < cầu.

Câu 5:  Khi người mua hàng hóa trên thị trường để có lợi, em hãy chọn trường hợp nào sau đây ?

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu

  c. Cung < cầu.

Câu 6: Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Câu 7:  Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( WTO ) theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào ?

  a. Thuận lợi

  b. Khó khăn

  c. Vừa thuận lợi, vừa khó khăn.

Tại sao em lại chọn phương án đó?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Cung, cầu:

 • Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định
 • Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

– Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì cầu nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng. Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện.

Câu 2: Nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 Quan hệ cung – cầu: tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua, giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

=> Biểu hiện: 

 • Cung – cầu tác động lẫn nhau: Cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng, cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm.
 • Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường: cung > cầu -> giá giảm, cung < cầu -> giá tăng, cung = cầu -> giá ổn định
 • Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu: giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng, giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm

Câu 3: Vai trò của mối quan hệ cung – cầu: có vai trò quan trọng đối với người bán và người mua

 • Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau: nhiều trường hợp giá cả thị trường có sự biến động -> sinh ra khái niệm lời, lỗ đối với người bán.
 • Căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất: Khi giá tăng thì các doanh nghiệp mở rộng SX, khi giá giảm thì các doanh nghiệp thu hẹp SX.
 • Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp: Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu, Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

Câu 4: Khi người bán hàng hóa trên thị trường để có lợi

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu

  c. Cung < cầu (Chọn) => Giá hàng hóa sẽ tăng lên -> người bán sẽ thu lại được lợi nhuận

Câu 5: Khi người mua hàng hóa trên thị trường để có lợi

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu (Chọn) => lượng hàng hóa nhiều -> giá thành hàng hóa giảm -> người mua có lợi

  c. Cung < cầu.

Câu 6: Ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân:

   Hạn hán, mất mùa do sâu bệnh, lũ lụt -> nhà nước đã tiến hành điều tiết: giảm thuế, trợ cấp vốn, trợ cấp lương thực -> cân đối lại cung – cầu. Trong một số trường hợp, có người đầu cơ tích trữ hàng hóa, lạm dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để nâng giá bán -> nhà nước có biện pháp xử lí kịp thời theo pháp luật.

Câu 7: Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( WTO ) theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra

  a. Thuận lợi

  b. Khó khăn

  c. Vừa thuận lợi, vừa khó khăn (Chọn)

=> Có thêm thị trường để tung hàng hóa, nhiều nước biết đến hơn. Ngược lại, phải chịu sự cạnh tranh ác liệt và mạnh mẽ từ các nước khác -> nước ta đang là nước nông nghiệp, điều kiện vật chất trang thiết bị còn nghèo, hàng hóa bị cạnh tranh gay gắt về chất lượng, mẫu mã, lượng cung về hàng hóa sẽ gặp khó khăn -> Đòi hỏi trình độ tay nghề cao, cần phải cố gắng và thay đổi nhiều mới có thể có chỗ đứng trên thị trường chung của WTO,…

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Cầu, Cung, Người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán:

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

=> Ví dụ:  Ông A mua xe đạp cho con đi học, thanh toán hết 700000 đồng.

Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

=> Ví dụ: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 10 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 50 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

* Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì:

– Cầu là gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng. 

=> Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện.

Câu 2: Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

Quan hệ cung – cầu được biểu hiện cụ thể như sau:

1. Cùng – cầu tác động lẫn nhau

 Khi cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng

 Khi cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm

2. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường

 Khi cung lớn hơn cầu -> giá giảm

 Khi cung bé hơn cầu -> giá tăng

 Khi cung bằng cầu -> giá ổn định

3. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu

 Khi giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng

 Khi giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm

=> Giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau, giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

 Khi giá tăng -> cầu giảm

 Khi giá giảm -> cầu tăng

Câu 3: Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

* Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, quan hệ cung – cầu có vai trò quan trọng đối với người bán và người mua.

1. Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau.

– Trong nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp giá cả thị trường có sự biến động có lúc giá lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa trong sản xuất. 

– Từ đó sinh ra khái niệm lời, lỗ đối với người cung.

2. Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất.

– Khi giá tăng => các doanh nghiệp -> Mở rộng sản xuất 

– Khi giá giảm => các doanh nghiệp -> Thu hẹp sản xuất

3. Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp

– Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu 

– Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

Câu 4: Chọn phương án:

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu

  c. Cung < cầu.

=> Khi người bán hàng hóa trên thị trường để có lợi thì:

 * Đáp án: c. Cung < cầu

– Bởi Vì: 

 • Cung  < cầu thì giá hàng hóa sẽ tăng lên -> người bán sẽ thu lại được lợi nhuận.

Câu 5: Chọn phương án:

  a. Cung = cầu

  b. Cung > cầu

  c. Cung < cầu.

=> Khi người mua hàng hóa trên thị trường để có lợi thì:

* Đáp án: B. Cung > cầu

– Bởi Vì:

 • Khi cung > cầu lượng hàng hóa nhiều -> giá thành hàng hóa giảm -> người mua có lợi.

Câu 6: Lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân:

– Khi trên thị trường, quan hệ cung – cầu bị rối loạn vì một số nguyên nhân khác nhau như hạn hán, mất mùa do sâu bệnh, lũ lụt

-> Nhà nước đã tiến hành điều tiết bằng cách thông qua:

 • Các chính sách như giảm thuế.
 • Chính sách trợ cấp vốn, trợ cấp lương thực… 

=> Cân đối lại cung – cầu.

– Tuy nhiên, trong một số trường hợp như có người đầu cơ tích trữ hàng hóa, lạm dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để nâng giá bán 

-> Nhà nước sẽ có biện pháp xử lí kịp thời, trừng trị đúng theo pháp luật.

Câu 7: Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( WTO ), mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra:

  a. Thuận lợi

  b. Khó khăn

  c. Vừa thuận lợi, vừa khó khăn.

=> Đáp án: C. Vừa thuận lợi, vừa khó khăn

* Bởi vì: 

– Khi nước ta gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới  (WTO) chúng ta sẽ có thêm thị trường để tung hàng hóa của mình ra bên ngoài để được nhiều nước biết đến hơn đó là lợi thế.

– Tuy nhiên, trái ngược lại, chúng ta lại phải chịu sự cạnh tranh rất ác liệt và mạnh mẽ từ các nước khác:

 • Rõ ràng, nước ta đang là nước nông nghiệp, điều kiện vật chất trang thiết bị còn nghèo nàn.
 • Việc phải chịu áp lực cạnh tranh là điều trở ngại và khó khăn. 
 • Hàng hóa bị cạnh tranh gay gắt về chất lượng, mẫu mã, lượng cung về hàng hóa sẽ gặp khó khăn đối với thị trường các nước phát triển.
 • Lượng cầu về việc làm đòi hỏi trình độ tay nghề cao, cần phải cố gắng và thay đổi nhiều mới có thể có chỗ đứng trên thị trường chung của WTO,…

– Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách khắc phục và phát huy thế mạnh của mình thì hàng hóa sẽ được đảm bảo theo yêu cầu trên thị trường chung của WTO.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button