Giáo dục

Soạn GDCD 11 bài 4 trang 36 chi tiết hay nhất

Giải công dân 11 bài 4 trang 36 cực chất. Bài học: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn GDCD 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bạn đang xem: Soạn GDCD 11 bài 4 trang 36 chi tiết hay nhất

Câu 2: Cạnh tranh có những loại nào? Lấy ví dụ để minh họa.

Câu 3: Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết liệt)? Tại sao?

Câu 4: Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta?

Câu 5: Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Câu 6: Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh? Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, em sẽ xử lí như thế nào?

Câu 7: Trình bày tính hai mặt của cạnh tranh?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Cạnh tranh

 • Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
 • Tính tất yếu khách quan của cạnh tranh: các chủ sở hữu khác nhau tồn tại với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, do đó họ không thể không cạnh tranh với nhau. Do điều kiện sản xuất của mỗi chủ thể kinh tế khác nhau về trình độ trang bị kĩ thuật và công nghệ, trình độ nghề nghiệp, vốn, trình độ quản lí, điều kiện nguyên, nhiên vật liệu, môi trường sản xuất, kinh doanh, nên chất lượng hàng hóa, chi phí sản xuất khác nhau, làm cho kết quả sản xuất, kinh doanh giữa họ không giống nhau: có người thu lợi nhuận nhiều, có người thu lợi nhuận ít, có người thua thiệt, mất vốn, phá sản,… Để giành lấy thuận lợi, tránh rủi ro, tất yếu giữa họ có sự cạnh tranh với nhau.
 • Mục đích: giành được nhiều lợi nhuận, nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác, ưu thế về khoa học và công nghệ, thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng, ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi…

Câu 2: Cạnh tranh gồm có nhiều loại khác nhau:

 • Cạnh tranh giữa người bán với nhau: trên cùng một dãy phố, có rất nhiều cửa hàng bán đồ quần áo -> các chủ tiệm phải có được mẫu đồ đẹp, giá phải chăng, thái độ phục vụ tốt….
 • Cạnh tranh giữa người mua với nhau: : Hoa và Lan đi chợ mua đồ làm rằm và họ muốn mua con gà kia, để giành con gà đó về mình, hai người đã nâng giá con gà lên. Ai có mức giá cao hơn thì sẽ bán cho người đó.
 • Cạnh tranh giữa các ngành: Hiện nay, bảo hiểm và ngân hàng là hai ngành đang rất cạnh tranh với nhau.
 • Cạnh tranh trong nước với nước ngoài: Nhờ đổi mới mô hình kinh tế, việc sản xuất lương thực nước ta không chỉ đủ cho nhân dân ta tiêu dùng, dự trữ dồi dào, mà còn tham gia xuất khẩu lương thực (gạo) trên thị trường thế giới. => Tham gia cạnh tranh với Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ,…

Câu 3: Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra ngày càng gay gắt và quyết liệt. Vì Khi đi ra bên ngoài, nước ta đang chỉ là một nước đang phát triển, trong khi đó có nhiều nước đã đạt mức là nước phát triển với khoa học kĩ thuật để canh tranh thị trường -> muốn thay đổi mạnh mẽ nước ta cần phải cạnh tranh quyết liệt.

Câu 4: Tính hai mặt của cạnh tranh:

 • Mặt tích cực: Cạnh tranh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên. Khai thác tối đa mọi nguồn lực vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Mặt hạn chế: Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường, môi sinh suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. Dùng thủ đoạn phi pháp, bất lương. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân

=> Để phát huy mặt tích cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay, Nhà nước cần:  điều tiết thông qua giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh tế – xã hội thích hợp để hạn chế vi phạm pháp luật, mở rộng thị trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 5: “Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh”. => Đó là ý kiến đúng.

Vì: chắc chắn để phát huy mặt tích cực chúng ta vừa phải khắc phục hạn chế: tiến hành cải tiến khoa học kĩ thuật, tăng cường sự quản lí và giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân -> sự cạnh tranh luôn luôn vận động và biến đổi nên những yếu tố tích cực cũng sẽ dần thay đổi và mất vị trí của nó.

Câu 6: Cạnh tranh lành mạnh là đúng pháp luật, chuẩn mực đạo đức, kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng. Ngược lại cạnh tranh không lành mạnh là vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức, làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường.

Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh: báo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Câu 7: Tính hai mặt của cạnh tranh:

 • Mặt tích cực: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên. Khai thác tối đa nguồn lực của đất nước vào dầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Mặt hạn chế: Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm  quy luật tự nhiên. Sử dụng thủ đọan phi pháp và bất thường. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, nâng giá lên cao gây ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Cạnh tranh, tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:

* Cạnh tranh là:

– Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

– Qua đó nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

* Tính tất yếu khách quan của cạnh tranh:

– Trong nền sản xuất hàng hóa, các chủ sở hữu khác nhau tồn tại với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, do đó họ không thể không cạnh tranh với nhau.

– Mặt khác, do điều kiện sản xuất của mỗi chủ thể kinh tế khác nhau về trình độ trang bị kĩ thuật và công nghệ, trình độ nghề nghiệp, vốn, trình độ quản lí, điều kiện nguyên, nhiên vật liệu, môi trường sản xuất, kinh doanh, nên chất lượng hàng hóa, chi phí sản xuất khác nhau, làm cho kết quả sản xuất, kinh doanh giữa họ không giống nhau: 

Có người thu lợi nhuận nhiều, có người thu lợi nhuận ít.

Có người thua thiệt, mất vốn, phá sản,… 

– Để giành lấy những điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tất yếu giữa họ có sự cạnh tranh với nhau.

* Mục đích của cạnh tranh:

– Dành được nhiều lợi nhuận hơn người khác. Điều đó được thể hiện cụ trên các phương diện:

– Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác

– Giành ưu thế về khoa học và công nghệ

– Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng

– Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi…

Câu 2: Cạnh tranh gồm có nhiều loại khác nhau:

1. Cạnh tranh giữa người bán với nhau

– Ví dụ: 

  Trên cùng một dãy phố, có rất nhiều cửa hàng bán đồ quần áo. Do đó, họ cần phải có sự cạnh tranh để thu hút khách hàng về cửa hàng của mình. 

-> Muốn vậy, các chủ tiệm phải có được mẫu đồ đẹp, giá phải chăng, thái độ phục vụ tốt….

2. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

– Ví dụ: 

  Hoa và Lan đi chợ mua đồ làm rằm và họ đều nhìn thấy một con gà trống rất đẹp và muốn mua nó. Gà thì chỉ còn một con, mà hai người ai cũng muốn mua. 

-> Do đó, để giành con gà đó về mình, hai người đã nâng giá con gà lên. Ai có mức giá cao hơn thì sẽ bán cho người đó.

3. Cạnh tranh giữa các ngành

– Ví dụ: Hiện nay, bảo hiểm và ngân hàng là hai ngành đang rất cạnh tranh với nhau.

4. Cạnh tranh trong nước với nước ngoài

– Ví dụ: 

  Nhờ đổi mới mô hình kinh tế, việc sản xuất lương thực nước ta không chỉ đủ cho nhân dân ta tiêu dùng, dự trữ dồi dào, mà còn tham gia xuất khẩu lương thực (gạo) trên thị trường thế giới. 

-> Và tất yếu chúng ta phải tham gia cạnh tranh với một số chủ thể kinh tế khác cùng xuất khẩu lương thực như nước ta như: Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ,…

Câu 3: Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra ngày càng gay gắt và quyết liệt.

* Sở dĩ em nghĩ như vậy là bởi vì: 

– Khi đi ra bên ngoài, nước ta đang chỉ là một nước đang phát triển, trong khi đó có nhiều nước đã đạt mức là nước phát triển. 

– Ở họ có nhiều điều kiện, khoa học kĩ thuật để canh tranh thị trường. Trong khi đó, đất nước mình còn có nhiều khó khăn. 

=> Do đó, muốn thay đổi mạnh mẽ nước ta cần phải cạnh tranh quyết liệt.

Câu 4: Tính hai mặt của cạnh tranh:

– Mặt tích cực:

 • Cạnh tranh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên.
 • Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

– Mặt hạn chế:

 • Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường, môi sinh suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng
 • Để giảnh giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp, bất lương.
 • Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân

* Cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản, mang tính trội.

Còn mặt hạn chế của cạnh tranh thì:

– Nhà nước sẽ điều tiết thông qua giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh tế – xã hội thích hợp.

– Qua đó hạn chế vi phạm pháp luật(làm hàng giả, bán hàng quốc cấm, dùng thủ đoạn phi pháp, rối loạn thị trường…), mở rộng thị trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 5: “Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh”.

=> Theo quan điểm của em, em cho rằng đó là ý kiến đúng.

* Bởi vì:

– Chắc chắn để phát huy mặt tích cực chúng ta vừa phải khắc phục hạn chế vừa tiến hành cải tiến khoa học kĩ thuật, tăng cường sự quản lí và giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân

-> Có như vậy mới có thể tăng khả năng cạnh tranh lành mạnh. 

– Vì trong nền kinh tế, sự cạnh tranh luôn luôn vận động và biến đổi nên những yếu tố tích cực cũng sẽ dần thay đổi và mất vị trí của nó.

Câu 6: Cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh

– Cạnh tranh lành mạnh là:

 • Cạnh tranh đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
 • Có tác dụng kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng.

– Cạnh tranh không lành mạnh là:

 • Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức
 • Làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường.

* Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh em sẽ tùy vào trường hợp để có những ứng xử phù hợp. 

– Nếu đó là cạnh tranh không lành mạnh ở mức độ nhẹ thì mình có thể can thiệp. 

– Còn nếu cạnh tranh ở mực độ lớn thì báo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Câu 7: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh gồm có hai mặt: Mặt tích cực và mặt hạn chế.

* Mặt tích cực của cạnh tranh:

– Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên.

– Khai thác tối đa nguồn lực của đất nước vào dầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường.

– Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

* Mặt hạn chế của cạnh tranh:

– Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm  quy luật tự nhiên.

– Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ những thủ đoan phi pháp và bất thường.

– Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, nâng giá lên cao gây ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button