Giáo dục

Soạn địa lý 11 bài 5 tiết 2 trang 24 chi tiết hay nhất

Địa lý 11 bài 5 tiết 2 trang 24 ngắn ngọn và chi tiết. Bài học: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học ngắn ngọn và chi tiết. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn địa lý 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

Bạn đang xem: Soạn địa lý 11 bài 5 tiết 2 trang 24 chi tiết hay nhất

Câu 2: Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?

Câu 3: Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Câu 4: Dựa vào hình 5.4, lập bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004?

Câu 5: Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Mĩ La Tinh có những cảnh quan là Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, Xa van và xa van rừng, Thảo nguyên và thảo nguyên rừng, Hoang mạc và bán hoang mạc, Vùng núi cao.

           Các khoáng sản chính là dầu mỏ, khí đốt, thiếc, Bạc, Vàng, đồng , than, sắt…

Câu 2: Nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh:

 • GDP theo giá thực tế chênh lệnh, không đồng đều (Mê – hi – cô 581,3 tỉ USD trong khi Ha – mai – ca chỉ 8 tỉ USD).
 • Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo ở Ha-mai-ca, Chi-lê, Mê-hi-cô, Pa-na-ma đều thấp hơn so với 10% số người giàu nhất.

Câu 3: Các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao vì 

 • Nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến, chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ.
 • Quá trình cải cách kinh tế bị thế lực quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 4: Bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004:

Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004
Tốc độ tăng GDP (%) 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0

Câu 5: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định là chính trị thiếu ổn định¸ phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài (Hoa Kì), tăng dân số còn khá cao và quá trình cải cách không thuận lợi (bị phản ứng bởi các thế lực tài nguyên).

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Dựa vào hình 5.3, ta thấy Mĩ La Tinh có những cảnh quan là:

– Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm

– Xa van và xa van rừng

– Thảo nguyên và thảo nguyên rừng

– Hoang mạc và bán hoang mạc

– Vùng núi cao.

* Các khoáng sản chính: 

 • Dầu mỏ
 • Khí đốt
 • Thiếc
 • Bạc
 • Vàng
 • Đồng 
 • Than
 • Sắt

Câu 2: Dựa vào bảng 5.3, ta có nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh như sau:

– GDP theo giá thực tế của các nhóm dân cư có sự chênh lệnh và không đồng đều. 

=> Mê – hi – cô 581,3 tỉ USD trong khi Ha – mai – ca chỉ 8 tỉ USD.

– Chi-lê: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 39,1 lần  so với 10% số người giàu nhất.

– Ha-mai-ca: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 11 lần  so với 10% số người giàu nhất.

– Mê-hi-cô: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 43 lần  so với 10% số người giàu nhất.

– Pa-na-ma: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 61,8 lần  so với 10% số người giàu nhất.

Câu 3: * Các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao là bởi vì 3 lý do sau:

– Thứ nhất, tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Các thế lực tôn giáo bảo thủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.

– Thứ hai, các nước ở đây đều chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

– Cuối cùng là do quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mấy quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 4: Dựa vào hình 5.4, ta lập bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004 như sau:

Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004
Tốc độ tăng GDP (%) 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0

Câu 5: * Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định: 

– Tình hình chính trị thiếu ổn định.

– Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tê – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

– Mức tăng dân số còn khá cao

– Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button