Giáo dục

Soạn địa lý 11 bài 5 tiết 1 trang 19 chi tiết hay nhất

Địa lý 11 bài 5 tiết 1 trang 19 ngắn ngọn và chi tiết. Bài học: Một số vấn đề của Châu Phi – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học ngắn ngọn và chi tiết. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn địa lý 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu và cảnh quan của Châu Phi?

Bạn đang xem: Soạn địa lý 11 bài 5 tiết 1 trang 19 chi tiết hay nhất

Câu 2: Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét các chỉ số dân số của Châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới?

Câu 3: Dựa vào bảng 5.2, nhận xét về tốc độ tăng GDP của một số nước ở Châu Phi so với thế giới?

Câu 4: Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Câu 5: Dựa vào bảng số liệu nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác?

Câu 6: Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Châu Phi có khí hậu khô nóng với 5 loại cảnh quan chính gồm Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô, xa van và xa van rừng và hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 2: Các chỉ số dân số của Châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới:

– Châu Phi có tỉ suất sinh, tỉ suất tử, gia tăng dân số tự nhiên (2.3%) cao nhất, tuổi thọ trung bình (52 tuổi) thấp nhất trên thế giới.

=> Nhận xét: do các chính sách ý tế chưa đảm bảo, các bệnh tật, nghèo đói vẫn còn nhiều.

Câu 3: Nhận xét về tốc độ tăng GDP của một số nước ở Châu Phi so với thế giới (Bảng 5.2):

Một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao (1985-2004) như An-giê-ri, Ga-na, Công-gô. Tuy nhiên Nam Phi có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới.

Câu 4:  Để khắc phục được những khó khắn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên, các nước Châu Phi

  • Sử dụng hợp lí và hiệu quả các tài nguyên của đất nước và giữa các nước trong khu vực.
  • Áp dụng các biện pháp thủy lợi, học tập kinh nghiệm các nước phát triển trên thế giới.

Câu 5: Sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác: 

  • Châu Phi tỉ lệ dân số liên tục tăng.
  • Châu Á, Châu Mĩ biến động không đáng kể; Châu Âu giảm liên tục; Châu Đại dương không có sự biến đổi

Câu 6: Tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế: kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế (dân đông), (sinh mạng) xung đột sắc tộc, nạn đói (lương thực theo đầu người), trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa (y tế, giáo dục kém).

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Dựa vào hình 5.1  ta thấy Châu Phi có khí hậu khô nóng:

– Nhiệt độ cao

– Lượng mưa ít

* Các loại cảnh quan chính ở khu vực Châu Phi bao gồm:

– Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm

– Rừng cận nhiệt đới khô

– Xa van và xa van rừng

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 2:  Dựa vào bảng 5.1, ta so sánh và nhận xét các chỉ số dân số của Châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới:

* So sánh:

– Châu Phi là nước có tỉ suất sinh cũng như tỉ suất tử cao nhất trên thế giới

– Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cũng cao nhất với 2.3% , sau đó là các nước đang phát triển với 1,6%.

– Tuổi thọ trung bình thấp nhất so với các nước đang phát triển, phát triển và cả thế giới với 52 tuổi.

* Nhận xét: 

Châu Phi có dân số tăng nhanh. 

– Do các chính sách ý tế chưa đảm bảo, các bệnh tật, nghèo đói vẫn còn nhiều nên tuổi thọ trung bình ở đây rất thấp.

Câu 3: Dựa vào bảng 5.2, ta thấy tốc độ tăng GDP của một số nước ở Châu Phi so với thế giới như sau:

– Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2004, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao.

– Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri, Ga-na, Công-gồ.

– Riêng Nam Phi có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới. (-1.2 -> 3.7)

Câu 4: – Để khắc phục được những khó khắn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên, các nước Châu Phi cần:

– Phát triển kinh tế trên cơ sở sử dụng hợp lí các tài nguyên của đất nước.

– Liên kết với nhau để sử dụng tài nguyên có hiệu quả nhất giữa các nước  trong khu vực.

– Học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của các nước phát triển trên thế giới.

– Áp dụng các biện pháp thủy lợi nhằm hạn chế sự khô hạn.

Câu 5: Dựa vào bảng số liệu

=> Nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác:

– Châu Phi có tỉ lệ dân số liên tục tăng (11.5 -> 12.9 -> 13.8)

– Châu Á, Châu Mĩ tỉ lệ dân số có biến động nhưng không đáng kể

– Châu Âu có tỉ lệ dân số giảm liên tục (14.6 -> 12 -> 11.4)

– Châu Đại dương không có sự biến đổi về tỉ lệ dân số.

Câu 6: Phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này như sau:

– Dân đông đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

– Xung đột sắc tộc cướp đi sinh mạng hàng triệu người.

– Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng.

– Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người,…

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button