Giáo dục

Soạn địa lý 11 bài 1 trang 6 chi tiết hay nhất

Địa lý 11 bài 1 trang 6 ngắn ngọn và chi tiết. Bài học: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học ngắn ngọn và chi tiết. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn địa lý 11.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Câu 1: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển?

Bạn đang xem: Soạn địa lý 11 bài 1 trang 6 chi tiết hay nhất

Câu 2: Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới?

Câu 3:  Dựa vào bảng số liệu sau:

Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

– Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét?

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Câu 1: Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển là:

Câu 2: Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới:

  • Đặc trưng: Sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
  • Tác động: xuất hiện nhiều ngành mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ và nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

Câu 3: Biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm:

Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh (2 lần).

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Câu 1: Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển như sau:

* Về kinh tế: 

– Nhóm nước đang phát triển: 

  • Trình độ công nghiệp hóa thấp
  • Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc nước ngoài về vốn, kĩ thuật

– Nhóm nước phát triển:

  • Đầu tư ra nước ngoài chủ yếu
  • Là chủ nợ

* Về xã hội:

– Nhóm nước đang phát triển: 

  • Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân thế giới => Tuổi thọ dưới 67 tuổi
  • Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới

– Nhóm nước phát triển:

  • Tuổi thọ trung bình cao hơn mức bình quân thế giới => Tuổi thọ trên 76 tuổi
  • Chỉ số HDI cao

Câu 2: Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới là:

* Đặc trưng:

– Sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao

=> Công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

* Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

– Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

– Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.

– Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

Câu 3: Biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm như sau:

Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 – 2004

=> Rút ra nhận xét:

– Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh

– Cụ thể: từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần (từ 1500 -> 3000 tỉ USD).

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button