Giáo dục

Sinh học 11 Bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật tiếp theo hay nhất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật tiếp theo. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Bạn đang xem: Sinh học 11 Bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật tiếp theo hay nhất

Bài tập 1: Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Trả lời: 

 • Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật).
 • Dạng nitơ cây hấp thụ được: dạng nitơ khoáng NH4+ và NO3-.

Bài tập 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật.

Trả lời: 

 • Chuyển hóa N2 sẵn có trong khí quyển (cây không hấp thụ được) thành dạng nitơ khoáng NH3 hoặc NH4+ (cây dễ dàng hấp thụ).
 • Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất
 • Lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung câp dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.

Bài tập 3: Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Trả lời: 

 • Để có năng suất cây trồng cao cần bón phân hợp lí: 
  • đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng
  • đúng nhu cầu của giống, loài
  • phù hợp với từng thời kì sinh trưởng và phát triển
 • Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp.
 • Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất.
 • Chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ồ nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe của con người.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button