Giáo dục

Sinh học 11 Bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật hay nhất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Bạn đang xem: Sinh học 11 Bài: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật hay nhất

Bài tập 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Trả lời: 

  • Vai trò quan trọng của Nitơ đối với đời sống thực vật:
    • giúp cây sinh trưởng và phát triển 
    • là thành phần không thể thay thế cấu trúc nên nhiều hợp chất sinh học quan trọng như protein, axit nucleic, diệp lục, ATP, … 
    • tham gia điều tiết các quá trình trai đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào

=> Nếu sống trong môi trường thiếu Nitơ, cây khogo thể sống được.

Bài tập 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

Trả lời: 

  • Nitơ được rễ cây hấp thụ ở 2 dạng NO3– (dạng oxi hóa) và NH4+ (dạng khử).
  • Tuy nhiên, trong các hợp chất hữu cơ chri tồn tại ở dạng khử.

=> Vì vậy trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat

Bài tập 3: Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Trả lời: 

  • Hình thành amit chính là con đường khử độc NH4+dư thừa: Axit amin + NH4  –> amit

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button