Giáo dục

Sinh học 10 Bài: Cacbohidrat và lipit hay nhất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Cacbohidrat và lipit. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Bạn đang xem: Sinh học 10 Bài: Cacbohidrat và lipit hay nhất

Bài tập 1: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a. Đường đơn      

b. Đường đôi

c. Tinh bột          

d. Cacbohiđrat

e. Đường đa

Trả lời: 

=> đáp án d

Bài tập 2: Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat.

Trả lời: 

 • Dựa vào số lượng đơn phân, có 3 loại cacbohidrat:
  • đường đơn (gồm 1 đơn phân): glucozo, fructozo,….
  • đường đôi (gồm 2 đơn phân): lactozo, saccarozo, mantozo,…
  • đường đa (gồm nhiều đơn phân): tinh bột, xenlulozo, glicogen,….
 • Chức năng:
  • là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể
  • cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể

Bài tập 3: Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

Trả lời: 

Lipit có 4 loại chính:

 • Mỡ: chức năng chính là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể
 • photpholipit: chức năng là cấu tạo nên màng tế bào
 • Steroit: chức năng là cấu tạo nên màng sinh chất và một số hoocmon
 • Sắc tố và vitamin: chức năng chuyển hóa trong cơ thể.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button