Góc học tâp

Quy trình xây dựng kế hoạch – Module 4

Câu hỏi:

Quy trình xây dựng kế hoạch.

Trả lời:

Bạn đang xem: Quy trình xây dựng kế hoạch – Module 4

Giống nhau: quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức và quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức đều đánh giá để chỉ ra được: những mặt tích cực, những yếu tố hạn chế và nguyên nhân, những nội dung và biện pháp điều chỉnh.

Khác nhau:

– Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức: Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; Phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà; Xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; Hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

– Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức: Phân tích mục tiêu chủ đề/bài học môn Đạo đức; Xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học môn Đạo đức.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button