Giáo dục

Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh – trang 125 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Bạn đang xem: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

 • 1786 Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chính tiến quân đánh Phú Xuân
 • Quân Trịnh bạc nhược bị tiêu diệt nhanh chóng thừa thắng Nguyễn Huệ giải phóng toàn bộ Đàng Trong
 • Giữa năm 1786: Tiến quân ra Bắc (Đàng Ngoài) nêu danh nghĩa “ Phù Lê diệt Trịnh”.
 • Kết quả: Lật đổ họ Trịnh -> Tạo điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.
 • Nguyên nhân:
  • Nhân dân căm ghét nhà Trịnh, ủng hộ Tây Sơn
  • Thế lực Tây Sơn đã mạnh.

 

2. Nguyễn Hữu Chính mưu phản – Nguyễn Huệ phục vụ Bắc Hà

 • Sau khi giúp vua Lê dẹp loạn ở Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh có ý đồ làm phản.
 • Vù Văn Nhậm ra Bắc diệt Chinh. Nhậm có ý đồ riêng
 • Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh Nguyễn.
 • Kết quả: Năm 1786 – 1788 Tây Sơn ba lần tiến quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh Nguyễn.
 • Ý nghĩa: Diệt quân Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài đặt cơ sở thống nhất đất nước.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra….

Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786)

Trả lời:

Những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786):

 • Tháng 6 – 1786, quân Tây Sơn kéo đến trước thành Phú Xuân.
 • Nhờ nước sông lên cao, thuyền Tây Sơn tiến sát thành, tung bộ ibinh giáp chiến với quân Trịnh.
 • Quân Trịnh bạc nhược, bị tiêu diệt nhanh chóng.
 • Chiếm được Phú Xuân, quân Tây Sơn hoàn toàn làm chủ Đàng Trong, đồng thời tạo thanh thế để tiến ra Đàng Ngoài.

Câu 2: Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

Trả lời:

Từ khi cuộc khởi nghĩa nổ ra đã hợp với lòng dân. Do đó, khi nghĩa quân Tây Sơn đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó người lãnh đạo, chỉ huy cuộc khởi nghĩa là một người tài giỏi không chỉ về chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.

Chính vì vậy, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng thu phục được Bắc Hà.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786….

Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788

Trả lời:

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788:

 • Năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chính, tiến quân đánh vào thành Phú Xuân.
 • Tháng 6- 1786, Nguyễn Huệ hạ được thành Phú Xuân.
 • Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, tiêu diệt chúa Trịnh và giao quyền lại cho vua Lê.
 • Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà, xây dựng lại chính quyền ở Bắc Hà

Câu 2: Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh…

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào ?

Trả lời:

Để lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê đội quân Tây Sơn đã:

 • Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đem quân đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.
 • Nguyễn Nhạc tạm hòa với Trịnh để đánh Nguyễn.
 • Năm 1777,quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.
 • Tháng 6 – 1786, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, sau đó tiến thẳng ra Đàng Ngoài với danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh”.
 • Giữa năm 1786, bắt chúa Trịnh, giao quyền cho vua Lê.
 • Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm, lật đổ chính quyền vua Lê, tự tay xây dựng chính quyền mới.

=>Quân Tây Sơn đã lật đổ được các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh. Lê thối nát và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 3: Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

Trả lời:

Có hai yếu tố quan trọng giúp đội quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền. Đó là:

 • Do hợp với lòng dân, từ khi nổ ra khởi nghĩa đến nay, quân Tây Sơn luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân.
 • Có Nguyễn Huệ là một vị lãnh đạo tài giỏi, không chỉ về giỏi về chiến thuật đánh giặc mà còn là gioải trong việc phục vụ các tầng lớp sĩ phu.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button