Giáo dục

Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh – trang 127 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Quân Thanh xâm lược nước ta

Bạn đang xem: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh

a. Hoàn cảnh

 • Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh
 • Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến quân vào nước ta.
  • Đạo 1: Do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây qua Lạng Sơn tiến vào
  • Đạo 2: Theo đường Cao Bằng do Sầm Nghi Đống chỉ huy
  • Đạo 3: Theo đường Tuyên Quang
  • Đạo 4: Theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương

b. Chuẩn bị của nghĩa quân

 • Rút khỏi Thăng Long
 • Lập phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn

2. Quang Trung đánh phá quân Thanh (1789)

 • Tháng 11/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế niên hiệu: Quang Trung
 • Thần tộc tiến quân ra Bắc đến Nghệ An, Quang Trung tuyển thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn.
 • Tới Thanh Hóa tiếp tục tuyển quân
 • Ra Tam Điệp mở tiệc khao quân và tuyên bố “ Nay hãy ăn tết trước, đến sang Xuân vào Thăng Long mồng 7 sẽ mở tiệc lớn”.
 • Từ Tam Hiệp vua Quang Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc:
  • Đạo chủ lực: Do Quang Trung trực tiếp chỉ huy tiến thẳng hướng Thăng Long.
  • Đạo thứ hai, thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long và yểm bộ cho đạo quân chủ lực.
  • Đạo thứ tư tiến ra Hải Phòng
  • Đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang chặn đường rút lui của địch.
 • Đêm 30 tết, vượt sông Đáy tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu
 • Đêm mồng 3 tết, tiến vây thành Hà Nội
 • Ngày 5 tết đánh phía Nam Ngọc hồi -> diệt gần như toàn bộ quân địch.
 • Sáng 5 tết đạo quân của Đô Đốc Long tấn công đồn Khương Thượng, Đống Đa => Quân Tây Sơn giáp chiến thiêu cháy doanh trại giặc Sầm Nghi Đống tự tử.
 • Kết quả: quét sạch 29 vạn quân thanh

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.

a. Nguyên nhân thắng lợi

 • Được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
 • Quang Trung, bộ chỉ huy lãnh đạo tài tình

b. Ý nghĩa:

 • Lật đổ các tập đoàn phong kiến  (Nguyễn – Trịnh – Lê)
 • Lập lại thống nhất đất nước (xóa bỏ chia cắt).
 • Đánh đuổi ngoại xâm (Thanh – Xiêm).

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long ?

Trả lời:

Vào cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.

Trước tình thế giặc mạnh hơn ta rất nhiều, Nguyễn Huệ đã cho quân ta rút khỏi Thăng Long nhằm bảo toàn lực lượng.

Câu 2: Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì ?

Trả lời:

Tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc, đến Nghệ An, Thanh Hóa để tuyển thêm quân.

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi vua đã khẳng định quyền tự chủ, độc lập của dân tộc đối với quân xâm lược. Bên cạnh đó còn tập hợp được lonhf dân, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc…

Câu 3: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu ?

Trả lời:

Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu vì ông cho rằng, quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nền còn chủ quan, kiêu ngạo.

Chính vì vậy, vào dịp tết quân Thanh lơ là đón tết không đề phòng nên quân ta tiến hành đánh chiếm làm cho địch bị bất ngờ và khó trở tay kịp.

Câu 4: Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa có ý nghĩa: Kết thúc thắng lợi kế hoạch đại phá quân Thanh, hoàn thành bảo vệ bờ cõi, đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước, đưa phong trào Tây Sơn toàn thắng.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân….

Em hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu

Trả lời:

 • Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc -> Nghệ An – Thanh Hóa Quang Trung đều tuyển thêm người.
 • Từ Tam Hiệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo:
  • Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy -> Thăng Long
  • Đạo thứ 2, 3: Đánh vào Tây Nam Thăng Long
  • Đạo thứ tư: Tiến ra Hải Dương
  • Đạo thứ 5: tiến ra Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.
 • Đêm 30 tết Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt toàn bộ địch ở đồn tiền tiêu. Mồng 3 Tết quân ta vây đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới đầu hàng. Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống cự không nổi bỏ chạy toán loạn. Cùng lúc đó , đạo quân của đô đốc Long đánh đồn Đống Đa.
 • Tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử.
 • Tôn Sĩ Nghị và vài võ quan vượt sông Nhị sang Gia Lâm.
 • Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung và đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào Thăng Long.

Câu 2: Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử ….

Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789

Trả lời:

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789:

 • Phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Lê – Trịnh, Nguyễn, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
 • Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Câu 3: Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

Năm 1771

Anh em Nguyễn Nhạc dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn

Năm 1773

Chiếm phủ thành Quy Nhơn

Năm 1774

Kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quản Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

Năm 1777

Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Năm 1785

Đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

Năm 1786

Tháng 6

Hạ thành Phú Xuân

Tháng 7

Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài

Năm 1788

Giữa năm 1788

Quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc trị tội Vũ Văn Nhậm

Cuối năm 1788

Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế để tiến quân ra Bắc.

Năm 1789

Mùng 3 tết

Vây đồn Hà Nội

Ngày 5 tết

Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button