Giáo dục

Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 25: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn – trang 119 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Bạn đang xem: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

 • Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần.
  • Việc mua bán chức tước phổ biến.
  • Quan lại, hào cường kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa đọa.
  • Ở triều đình, Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng.
 • Nông dân bị chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế.

Khởi nghĩa Chàng Lía:

 • Căn cứ: Truông Mây (Bình Định)
 • Lấy của người giầu chia cho người nghèo.
 • Kết quả: khởi nghĩa bị dập tắt.

2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.

 • Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ.
 • Mùa xuân1771, ba anh em Tây sơn lên vùng Tây Sơn thượng đạo (An Khê – Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa.
 • Nghĩa quân được đồng bào thiểu số ủng hộ lương thực, voi ngựa.
 • Đánh xuống Tây Sơn hạ đạo. Lập căn cứ ở Kiên Mĩ (Tây Sơn – Bình Định) rồi mở rộng xuống đồng bằng.
 • Lấy của người giầu chia cho người nghèo.
 • Các tầng lớp nhân dân tham gia nghĩa quân ngày càng đông, kể cả hào mục địa phương.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả….

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì nông dân và các tầng lớp khác?

Trả lời:

Nửa dau thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn mục nát. Điều này đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân cũng như các tầng lớp khác:

 • Đối với nông dân: Cuộc sống của nông dân nghèo ngày càng cơ cực, xự oán hận của các tầng lớp bị trị ngày một chồng chất, dẫn đến những cuộc nổi dậy.
 • Đối với tầng lớp khác: Thương nhân, thợ thủ công, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng bất bình sâu sắc với chính quyền họ Nguyễn.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở….

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII?

Trả lời:

Nửa sau thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Trong ngày càng thối nát, rối ren. Điều này được thể hiện thông qua:

 • Nạn chiếm đoạt ruộng đất của địa chủ , chế độ thuế khóa phức tạp nặng nề, quan lại sống xa hoa, nội bộ chính quyền chia rẽ, tiêu biều là quyền thần Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự mình lập chúa mới, giết hại những người chống lại.
 • Cuộc sống nhân dân vốn đã khổ nay càng cơ cực hơn, sự oán hận của các tầng lớp bị trị ngày một chồng chất, dẫn đến những cuộc nổi dậy. Các tầng lớp thương nhân, thợ thủ công, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng bất bình sâu sắc với chính quyền họ Nguyễn.

Câu 2: Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu?

Trả lời:

Sở dĩ nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu bởi vì:

Thứ nhất, xã hội chúng ta lúc bấy giờ đang vô cùng mục nát, đời sống nhân dân ngày càng nghèo khổ, cơ cực. Chính điều đó đã làm cho lòng căm thù và oán hận đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng nâng cao, họ sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào để đánh đổ chính quyền.

Thứ hai, nghĩa quân Tây Sơn đã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.

=>Chính hai lí do đó đã khiến cho nhân dân ta hắng hái tham gia vào nghĩa quân Tây Sơn để đánh đổ chính quyền nhà Nguyễn.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button