Góc học tâp

Phát biểu nào sau đây là đúng

Chọn đáp án đúng nhất: Phát biểu nào sau đây là đúng: (Chọn phương án đúng nhất)

A. Mục tiêu của từng cấp học là cụ thể hóa của mục tiêu chung trong chương trình.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng

B. Mục tiêu của từng cấp phù hợp với mục tiêu chung và yêu cầu của từng cấp học.

C. Mục tiêu của từng cấp học thể hiện yêu cầu cần đạt của mục tiêu chung phù hợp từng cấp học

D. Mục tiêu của từng cấp học là sự tiếp nối của mục tiêu chung.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button