Góc học tâp

Phân tích hoạt động học của học sinh ở ví dụ minh họa đã cung cấp – Module 4

Câu hỏi:

Phân tích hoạt động học của học sinh ở ví dụ minh họa đã cung cấp

Trả lời: 

Bạn đang xem: Phân tích hoạt động học của học sinh ở ví dụ minh họa đã cung cấp – Module 4

Các bước phân tích hoạt động học của học sinh gồm :

– Các hoạt động học của học sinh được thiết kế theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới gồm : hoạt động khởi động, hoạt động khám phá vấn đề (hình thành tri thức mới), hoạt động luyện tập (thực hành), hoạt động ứng dụng

– Các hoạt động học của học sinh hướng tới thực hiện đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học.

– Các hoạt động học của học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh.

– Các hoạt động học của học sinh đảm bảo thời gian dự kiến của bài học.

– Các hoạt động học của học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học và đặc điểm, trình độ của đối tượng học sinh của lớp.

– Các hoạt động học của học sinh được thiết kế sinh động, hấp dẫn, kết hợp linh hoạt nhiều hình thức làm việc của học sinh (làm việc nhóm, cá nhân,…) để tránh nhàm chán.

– Các hoạt động đánh giá được thiết kế đồng bộ với các hoạt động học tập.

– Các sản phẩm khi kết thúc hoạt động học phù hợp và khả thi với đối tượng học sinh của lớp.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button