Góc học tâp

Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào

Chọn đáp án đúng nhất: Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào: (Chọn các phương án đúng)

A. Đánh giá mức độ nhận thức về các nội dung đã được đề cập trong các chủ đề học tập; động cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực… của học sinh khi tham gia học tập

Bạn đang xem: Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào

B. Đánh giá các kĩ năng của học sinh trong việc thực hiện giải các bài tập Toán

C. Đánh giá đóng góp của học sinh vào thành tích chung của tập thể và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể

D. Đánh giá tốc độ học sinh giải bài tập.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button