Giáo dục

Nội dung bài thơ Vận nước (Thiền sư Pháp Thuận) | 10 lớp 10 hay nhất

Bài thơ ” Vận nước” của Thiền sư Pháp Thuận là bài thơ nằm trong chương trình Ngữ văn 10 tập 1. Dưới đây là phần nội dung và ý nghĩa của bài thơ.

I. Bài thơ

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Bạn đang xem: Nội dung bài thơ Vận nước (Thiền sư Pháp Thuận) | 10 lớp 10 hay nhất

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh

II. Nội dung và ý nghĩa của bài thơ

Nội dung:

  • Hai câu thơ đầu ta cảm nhận được hoàn cảnh đất nước sau nhiều năm loạn lạc, đất nước ta bắt đầu bước vào thời kì ổn định. Nhà vua (Lê Đại Hành) muốn xây dựng một vương triều phong kiến vững mạnh, một quốc gia hùng cường. Trong khí thế đi lên của dân tộc, mọi vận hội mới như đang mở ra trước mắt, nhà thơ rất tin tưởng vào tương lai của đất nước. Hai câu thơ phản ánh một tâm trạng phơi phới vui tươi, đầy lạc quan và tự hào của tác giả.
  • Hai câu cuối nói về đường lối trị nước. Tất cả cô đọng lại trong hai chữ “vô vi” . ” Vô vi”  theo Lão Tử là thuận theo tự nhiên, không làm gì trái với quy luật của tự nhiên. Vô vi trong bài này được hiểu là : người trị quốc phải dùng cái đức của mình để cảm hoá nhân dân khiến cho dân tin phục. Vận nước xoay quanh hai chữ “thái bình” mà đường lối trị nước cũng hướng tới hai chữ ấy. Khi dân tin phục thì đất nước sẽ tự đạt được thái bình. Trị nước như thế nghĩa là lấy đức mà trị quốc. Hai câu thơ cuối đề cập đến ước muốn được sống một cuộc sống thái bình, phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình – một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đồng thời cũng là một lời khẳng định bởi chỉ có lấy đức mà trị quốc mới là kế sách lâu bền để xây dựng một quốc gia thái bình thịnh trị.

Ý nghĩa:

  • Bài thơ nói lên ý thức trách nhiệm và niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai đất nước của nhà thơ, đồng thời thể hiện khát vọng hoà bình của con người thời đại bấy giờ và truyền thống yêu chuộng hoà bình của dân tộc Việt Nam.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button