Giáo dục

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX – trang 62 lịch sử lớp 6. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Tôn giáo

Bạn đang xem: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

 • Nho giáo vẫn được đề cao trong học tập và thi cử.
 • Phật giáo, Đạo giáo được phục hồi.
 • Năm 1533 xuất hiện đạo Thiên chúa, nhưng bị chúa Trịnh- Nguyễn ngăn cấm.
 • Nhân dân vẫn giữ văn hóa truyền thống qua các lễ hội.

2. Sự ra đời của chữ Quốc ngữ.

 • Cuối thế kỉ XVII giáo sĩ A-lếc-xăng-đơ Rốt dùng chữ cái Latinh ghi âm tiếng Việt để sử dụng cho việc truyền đạo.
 • Đây là chữ viết tiện lợi, dễ phổ biến, lúc đầu dung trong truyền đạo, sau lan rộng trong nhân dân => trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta.

3. Văn học và nghệ thuật dân gian.

a. Văn học:

 • Chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm phát triển mạnh, có truyện Nôm dài 8.000 câu (Thiên Nam lục ngữ).
 • Tiêu biểu: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.
 • Sang thế kỉ XVIII văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú, có truyện Nôm dài như Phan Trần, Nhị Độ Mai…truyện Trạng Quỳnh, trạng Lợn…

b. Nghệ thuật dân gian:

 • Múa trên dây, múa đèn, ảo thuật, điêu khắc.
 • Sân khấu chèo tuồng, hát ả đào….

=> Nghệ thuật dân gian được phục hồi và phát triển.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em có nhân xét gì về hình thức nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Trả lời:

Nước ta dưới ách đô hộ của Nhà Đường bị nhà Đường siết chặt ách đô hộ rất tàn bạo: Cai trị trực tiếp đến huyện, đồng thời xây thành, đắp lũy, làm đường giao thông để có thể nhanh chóng đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

Câu 2: Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thời trước?

Trả lời:

Chính sách bóc lột của nhà Đường là:

 • Bắt nhân ân ta đóng nhiều thứ thuế, cống nạp các thứ quý hiếm như ngà voi, vàng, bạc…Nhân dân ta phải đối mặt với bao hiểm nguy, tính mạng.
 • Bọn thống trị vơ vét đến cùng kiệt tài nguyên của nước ta, chúng bắt nhân dan cống nộp cả quả vải. Việc hải đi phu để gánh vải trên con đường vạn dặm từ nước ta đến Trường An là công việc đầy gian nan khổ cực.
 • Như vậy, so với các thời kì trước, Nhà Đường cai trị nhân dân ta đến tận cấp huyện, chính sách bóc lột của nhà Đường có phần tàn bạo hơn. Do đó dẫn tới những cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

Câu 3: Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

Trả lời:

Lý do khiến Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa là:

 • Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta trong đó có gia đình Mai Thúc Loan
 • Chính sách tàn bạo, độc ác của vua quan nhà Đường trong việc bắt dân ta cống nộp và đi phụ gánh vải sang Trường An đường xa muôn dặm, cực khổ.

=>Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa và mọi người đồng lòng với Mai Thúc Loan.

Câu 4: Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

Trả lời:

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng vì:

Phùng Hưng là người có uy tín trong vùng, nhân dân căm thù chính sách áp bức bóc lột nặng nề của nhà Đường. Đường Lâm lại là mảnh đất có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm => Khởi nghĩa bùng nổ đã được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Trả lời:

Nước ta thời thuộc Đường có những thay đổi là:

 • Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện.
 • Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp lũy, tăng thêm quân…
 • Tăng cường bóc lột dân ta bằng các thứ tô thuế, cống nạp nặng nề.

 

Câu 2: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?

Trả lời:

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:

 • Khoảng cuối thế kỷ VIII Mai Thúc Loan kêu gọi người dân nổi dậy nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Ông chọn Sa Nam xây dựng căn cứ xưng đế.
 • Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham- Pa tấn công thành Tống Bình làm Quang Sở Khách phải chạy vế Trung Quốc.
 • Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem mười vạn quân sang đàn áp Mai Hắc Đế thua trận.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button