Góc học tâp

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì – Module 4 Mĩ thuật

Câu hỏi: 

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Trả lời:

Bạn đang xem: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì – Module 4 Mĩ thuật

1. Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo yêu cầu thực hiện chương trình GDPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh.

3. Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, thống nhất giữa các lực lượng giáo dục trong thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button