Góc học tâp

Mối quan hệ khách quan và chủ quan? Ý nghĩa trong hoạt động quân sự?

Mối quan hệ khách quan và chủ quan? Ý nghĩa trong hoạt động quân sự?

Lời giải

Bạn đang xem: Mối quan hệ khách quan và chủ quan? Ý nghĩa trong hoạt động quân sự?

Khách quan là phạm trù dùng để chỉ tất cả những gì tồn tại không lệ thuộc vào ý thức của chủ thể, hợp thành một hoàn cảnh hiện thực, thường xuyên và trực tiếp quy định mọi hoạt động của chủ thể. Chủ quan là phạm trù dùng để chỉ sự phản ánh cái khách quan vào ý thức của chủ thể và toàn bộ hoạt động của chủ thể dựa trên sự phản ánh đó.

Khách quan và chủ quan là hai mặt không tách rời trong hoạt động thực tiễn của con người, giữa chúng có sự tác động lẫn nhau, nhưng vai trò không giống nhau. Khách quan là tính thứ nhất, là cơ sở, tiền đề, xuất phát điểm, là cái giữ vai trò quyết định đối với chủ quan. Chủ quan không hoàn toàn thụ động mà có vai trò to lớn trong việc biến đổi, cải tạo cái khách quan, thông qua hoạt động thực tiễn. Song, chủ quan tác động trở lại khách quan dù to lớn đến đâu cũng vẫn trên cơ sở tính thứ nhất của khách quan và phải phù hợp với khách quan, chứ không tự ý bịa đặt, thay đổi bất chấp quy luật khách quan.

Hoạt động trong lĩnh vực quân sự là hoạt động xã hội đặc thù, diễn ra trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, sinh mạng của các chủ thể luôn bị đe dọa; trải ra trong một không gian ngày càng rộng lớn, với sự tham gia của nhiều yếu tố, nhiều lực lượng, phương tiện, nhiều cấp, nhiều ngành… Sự chuyển hóa giữa thắng và bại, mất và còn, ưu thế và thất thế vô cùng nhanh chóng. Khách quan trong hoạt động quân sự là tổng thể tình hình, khả năng và các quy luật chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. Chủ quan trong hoạt động quân sự là toàn bộ tri thức, tình cảm và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến tranh của chủ thể hoạt động quân sự. Mối quan hệ khách quan và chủ quan trong hoạt động quân sự diễn biến nhanh chóng, phức tạp, thường xuyên, liên tục. Và hơn bất cứ lĩnh vực nào, vai trò của nhân tố chủ quan ở đây là vô cùng to lớn. Do vậy, yêu cầu giải quyết mối quan hệ khách quan và chủ quan trong lĩnh vực quân sự phải nhanh chóng, chính xác, kịp thời và đồng bộ. Trong hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng, hy sinh quyết liệt đó, trên cd xd những tiền đề khách quan nhất định chỉ có chủ thể nào khai thác, sử dụng, nhân hội được sức mạnh của tổng thể các lực lượng vật chất và tinh thần do điều kiện khách quan đưa lại để không ngừng vượt lên đối phương mới có khả năng giành chiến thắng và ngược lại sẽ thất bại.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button