Góc học tâp

Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác – Module 4

Câu hỏi:

Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác?

Trả lời:

Bạn đang xem: Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác – Module 4

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD LỚP 6

NĂM HỌC 2021- 2022

Cả năm: 35 tiết

Kì 1: 18 tiết. 18 tuần x 1 tiết/tuần

Kì 2: 17 tiết. 17 tuần x 1 tiết/tuần

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài

1

1

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

2

2

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ (tiếp theo)

3

3

Bài 2: Yêu thương con người

4

4

Bài 2: Yêu thương con người (tiếp theo)

5

5

Bài 3: Siêng năng kiên trì

6

6

Bài 3: Siêng năng kiên trì (tiếp theo)

7

7

Bài 4: Tôn trọng sự thật

8

8

Bài 4: Tôn trọng sự thật (tiếp theo)

9

9

Ôn tập

10

10

Kiểm tra giữa kỳ

11

11

Bài 5: Tự lập

12

12

Bài 5: Tự lập (tiếp theo)

13

13

Bài 5: Tự lập (tiếp theo)

14

14

Bài 6: Tự nhận thức bản thân

15

15

Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiếp theo)

16

16

Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiếp theo)

17

17

Ôn tập

18

18

Kiểm tra cuối kỳ 1

Phân phối thời gian thực hiện chương trình của môn GDCD tại đơn vị tôi: Do học sinh vùng ven, thuần nông nên việc xây dựng phân phối cần kết hợp các tiết ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá để học sinh nắm được kiến thức.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button