Góc học tâp

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Mô đun 3

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GVPTCC CHO GVPT ĐẠI TRÀ NĂM 2021

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán: ………….

Môn học phụ trách: ……………

Cấp học: THCS

Bạn đang xem: Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Mô đun 3

Cơ sở giáo dục đang công tác: Trường THCS ……………

TT Hoạt động Kết quả cần đạt Thời gian thực hiện (Từ 10/2/2021 đến 25/3 /2021) Người phối hợp (Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)
1 Chuẩn bị học tập
1.1 Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách 100% GVPT đại trà môn Ngữ văn toàn huyện.

Từ 10/2/2021

đến 25/2/2021

Hiệu trưởng

-Phòng GD- ĐT Việt Yên

1.2 Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS 100% GVPT đại trà hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công. Từ 26/2/2021 đến 28/2/2021

– Giáo viên trong nhóm tập huấn môn Ngữ văn.

– Chuyên viên PGD

2. Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3
2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập:

+ Hướng dẫn GV đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên ttreen mạng.

+ GVPT đại trà tự học online, xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập trên hệ thống LMS.

+ GVCC theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ GVPT đại trà khi cần.

100% GVPT đại trà được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

100% các thắc mắc của GVPT đại trà được GVPTCC giải đáp.

100% thắc mắc được GVSPCC giải đáp trong tuần

Từ 1/3/2021

đến 5/3/2021

 

Giảng viên: Dương Thị Mĩ Hằng – Trường ĐHSP HN 2

ĐT: 0989 838 928

Chuyên viên Sở GD –ĐT Bắc Giang, Phòng GD- ĐT Việt Yên

 

2.2.

Hỗ trợ trực tiếp:

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GVPT đại trà nhận thức rõ và vận dụng tốt những nội dung của mudun 3 sau khi kết thúc học online:

+ Các xu hướng hiện đại về kiểm tra đánh giá kết quả học tập,giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh;

+ Xây dưng kế hoạch, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Ngữ văn.

+ Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo hướng phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn.

GVPT đại trà được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả với từng nội dung được phân công; sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

 

 

 

 

 

 

 

100% các thắc mắc của GVPT đại trà được GVPTCC giải đáp.

 

 

Từ 6/3/2021đến 8/3/2021

Giảng viên: Dương Thị Mĩ Hằng – Trường ĐHSP HN 2

ĐT: 0989 838 928

Chuyên viên Sở GD –ĐT Bắc Giang, Phòng GD- ĐT Việt Yên

 

3. Đánh giá kết quả học tập
 

– Chấm bài cuối khoá.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS

100%GVPT đại trà tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel hoàn thành mô đun 3 (Đạt) Từ 15/3/2021 đến 25/3/2021 . Chuyên viên SGD, PGD

 

DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GDĐT

….., ngày …..tháng …..năm 2021

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT

(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button