Góc học tâp

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào – Module 4

Câu hỏi: 

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? Đâu là nội dung quan trọng nhất?

Trả lời:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào – Module 4

Gồm:

+ Đặc điểm tình hình về đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh, phòng học bộ môn

+ Kế hoạch dạy học gồm phân phối chương trình, kiểm tra định kỳ

+ Nội dung khác

Trong đó phần: Kế hoạch dạy học gồm phân phối chương trình, kiểm tra định kỳ là quan trọng nhất

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button