Góc học tâp

Hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trong bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán LMS VIETTEL

Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới trực tuyến được tiến hành trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Viettel. Trong đó các giáo viên cốt cán sẽ được học trên lớp học trực tuyến ảo. Sau đây là Hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trong bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành các mô đun một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán

Tài liệu này hướng dẫn giáo viên cốt cán thực hiện vai trò Giảng viên trong chương trình tập huấn ETEP trên hệ thống https://taphuan.csdl.edu.vn cụ thể bao gồm các nội dung sau:

1. Tổng quát màn hình đăng nhập và tab Hỗ trợ đồng nghiệp

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trong bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán LMS VIETTEL

2. Chấm điểm bài luận

3. Xem điểm chi tiết và Nhắc nhở học viên

4. Xác nhận hoàn thành hỗ trợ khoá học

5. Trả lời hỏi đáp của GVPT, gửi hỏi đáp lên GVSP

6. Thảo luận

7. Tạo lớp học ảo

8. Báo cáo hỗ trợ đồng nghiệp

9. Nộp kế hoạch và kết quả hỗ trợ lên GVSP

Trên đây là Hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trong bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán, qua đó các GVCC năm được quy trình và các bước tham gia tập huấn các mô đun trên nền tảng trực tuyến.

Xem tiếp file đầy đủ tại đây: TẢI VỀ

Một số thuật ngữ trong tài liệu:

 • Giáo viên phổ thông (GVPT) Là giáo viên cấp 1, 2, 3 và giáo viên Trung tâm GDTX tham gia học các chương trình do SGD tổ chức
 • Giáo viên Cốt Cán (GVCC) Là Giáo viên đã đi học chương trình cốt cán về hỗ trợ GVPT do BGD và các trường SP tổ chức dậy
 • Giảng viên Sư phạm Là Giảng viên thuộc các trường Đại học sư phạm nằm trong chương trình ETEP, tham gia hỗ trợ Giáo viên cốt cán thực hiện vai trò giảng dậy
 • Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Là Hiệu trưởng, hiệu phó học chương trình (đại trà) 
 • Cán bộ quản lý cốt cán Là Hiệu trưởng, hiệu phó đi học chương trình cốt cán về hỗ trợ CBQL PT
 • Mô đun Là Các nội dung học trong chương trình bồi dưỡng giáo viên (có 9 mô đun) 
 • Đợt tập huấn Là các đợt đào tạo theo từng mô đun của Bộ 
 • Chương trình bồi dưỡng Là các chương trình học thuộc một đợt tập huấn cụ thể 4 
 • Môn học tổng thể Là môn tìm hiểu chung về chương trình bồi dưỡng (tất cả mọi người tham gia đều phải học) 
 • Môn chuyên ngành Là môn học nằm trong một chương trình bồi dưỡng, GVPT sẽ được SGD cử đi học và được cấp chứng chỉ khi hoàn tất 
 • Môn tham khảo Là môn học thuộc chương trình bồi dưỡng, không tính điểm, không cấp chứng chỉ, Một GVPT được chọn nhiều môn,
 • Khóa học Là nội dung của một phần hoặc toàn bộ một Môn chuyên ngành được xây dựng thành các lớp học trên hệ thống 
 • Chỉ tiêu đào tạo Là số lượng giáo viên và CBQL phổ thông (đại trà) do Sở quy định được tham gia đào tạo
 • Lớp học ảo/trực tuyến Là công cụ để GVCC và GVSP hỗ trợ GVPT học tập bằng hình thức trực tuyến 15 Cụm trường Là nhóm các trường lại thành một cụm để sinh hoạt chuyên môn

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button